FIRST LEGO League na Slovensku

Program podporujúci u detí záujem o vedu a technológie

FIRST LEGO League

FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie. Darujte nám svoje 2% 

Hlavné ciele:

  • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie
  • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu
  • povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh

Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november-január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

Základné hodnoty

Objavovanie  Objavujeme nové schopnosti a nápady.
Inovácia  Pri riešení problémov sme tvoriví a vytrvalí.
Dopad  Čo sa naučíme používame na zlepšenie nášho sveta.
Inklúzia  Rešpektujeme ostatných a vítame rozdielnosť.
Tím  Sme silnejší keď pracujeme spolu.
Zábava  Tešíme sa a oslavujeme to čo robíme!

 
Registrácia

Novinky