FIRST LEGO League na Slovensku

Program podporujúci u detí záujem o vedu a technológie

FIRST LEGO League

FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie.

Hlavné ciele:

 • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie
 • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu
 • povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh

Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november-január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným, spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

Základné hodnoty:

 1. Skúmanie je dôležitejšie než víťazstvo
 2. Sme tím
 3. Hľadáme riešenia pod vedením našich trénerov a mentorov
 4. Vieme, že tréneri a mentori nemôžu odpovedať na všetky otázky, učíme sa všetci spoločne
 5. Ctíme ducha priateľskej súťaže
 6. Delíme sa o zážitky s ostatnými
 7. Rešpektujeme ostatných a ceníme si ich prácu
 8. Bavíme sa

 FLL Semifinále Slovensko & Česko

 

Novinky

Buďte s nami v kontakte