Úvod

 

FIRST LEGO League na Slovensku

Program podporujúci u detí záujem o vedu a technológie

Čo je FIRST® LEGO® League?

FIRST® LEGO® League približuje vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku (STEM) deťom a mládeži vo veku 4 – 16 rokov prostredníctvom zábavného a vzrušujúceho praktického vzdelávania. Účastníci tohto globálneho na robotiku orientovaného programu, ktorý pomáha dnešným študentom a učiteľom vybudovať si lepšiu budúcnosť, získajú skúsenosti s riešením reálnych problémov. Tri rôzne vekové kategórie FIRST LEGO League, prostredníctvom praktického vzdelávania v oblastiach STEM a robotiky, inšpirujú mládež, aby experimentovala a rozvíjala svoje kritické myslenie, programátorské a konštruktérske zručnosti.

FIRST LEGO League Challenge

Táto kategória je založená na priateľskej súťaži, v ktorej sa tímy študentov vo veku 9 až 16 rokov venujú výskumu, riešeniu problémov, programovaniu a konštruovaniu – stavajú a programujú robota s využitím stavebníc LEGO®, ktorý plní určené misie v robotickej hre. Tímy tiež navrhujú inovatívne riešenie skutočného problému súvisiaceho s danou témou.

FIRST LEGO League Explore

V kategórii Explore sa tímy študentov vo veku 6 až 10 rokov zameriavajú na základy inžinierstva, skúmajú reálne problémy, učia sa konštruovať a programovať, vytvárajú jedinečné modely vyrobené z LEGO kociek a poháňané pomocou stavebníc LEGO® Education SPIKETM Essential alebo WeDo 2.0.

FIRST LEGO League Discover

Tento hravý úvodný STEM program pre deti vo veku 4 až 6 rokov podnecuje ich prirodzenú zvedavosť a buduje návyky učenia sa pomocou praktických aktivít v triede a doma s LEGO® DUPLO® kockami.

Každoročná výzva

FIRST LEGO League každý rok ponúka účastníkom novú vzrušujúcu výzvu zameranú na konkrétnu spoločensky dôležitú tému. Minulé sezóny boli venované napríklad energii, doprave tovarov, seniorom, efektívnemu učeniu sa, urbanistike, hospodáreniu s vodou, či výskumu vesmíru. Témou tohto ročníka pod názvom MASTERPIECESM je STEM v umení.

 

Viac informácií o aktuálnej sezóne

Základné hodnoty

Počas celej prípravy na súťaž sú pre nás kľúčové základné hodnoty FIRST (Core Values), ktorými sa FIRST LEGO League odlišuje od iných programov svojho druhu.

Prijatím základných hodnôt sa účastníci učia, že priateľská súťaživosť a vzájomný prospech nie sú samostatné ciele, a že základom tímovej práce je pomáhať jeden druhému.

Objavovanie

Inovatívnosť

Dopad

Tímová práca

Zábava

Inklúzia

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike