FIRST LEGO League na Slovensku

Program podporujúci u detí záujem o vedu a technológie

Téme sezóny First Lego League 2021-22 Cargo Connect

 

FIRST® LEGO® League je najdostupnejšia, mentormi vedená, celosvetová súťaž v oblasti robotiky, ktorá pomáha študentom a učiteľom spoločne budovať lepšiu budúcnosť. Program je postavený na tematických výzvach tak, aby sa zapojili deti vo veku 4 - 16 rokov, vo výskume, riešení problémov, programovaní a technických zručnostiach. Základom programu sú FIRST základné hodnoty, ktoré zdôrazňujú tímovú prácu, objavovanie a inovácie. Študenti zapojení do programu sú sebavedomejší, nadchnutí pre vedu a zároveň nadobudnú zručnosti, ktoré potrebujú v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Od Discover, k Explore, a potom Challenge, majú študenti možnosť pochopiť základy STEM a uplatňovať svoje zručnosti vo vzrušujúcej súťaži pri budovaní správnych učebných návykov, dôvery a tímovej práce.

 

Záštitu nad súťažou FIRST LEGO League na Slovensku prevzala
prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová

Záštitu nad súťažou FIRST LEGO League prebrala prezidetka Slovenskej Republiky pani Zuzana Čaputová

 

Challenge

FIRST LEGO League Challenge

Základom FIRST LEGO League Challenge je robotická súťaž počas ktorej deti riešia určené misie s použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali. Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné kreatívnym spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použítím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín. Účastníci súťaže získajú nové zručnosti a popritom si užijú i veľa zábavy.

Explore

FIRST LEGO League Explore

Základným cieľom vo FIRST LEGO League Explore je deti zoznamovať s reálnymi problémami dnešného sveta. 4 až 6 členné tímy sú vedené svojím trénerom, ktorý má k dispozícii tzv. sprievodcu všetkými stretnutiami v rámci prípravy na súťaž. Tréner so svojím tímom spoločne diskutujú o daných problémoch, deti hľadajú riešenia a následne svoje výsledky prezentujú prostredníctvom nimi vytvorenej prezentácie tzv. „ShowMe Poster“. Okrem tohto sa prostredníctvom motorizovania svojho tímového modelu, viažuceho sa k danej téme, učia aj základom programovania so stavebnicou WeDo 2.0 alebo SPIKE Essential. Svoje skúsenosti a zážitky deti zdieľajú a prezentujú na záverečnom festivale.

Discover

FIRST LEGO League Discover

Tento hravý úvodný program STEAM podnieti prirodzenú zvedavosť mladých žiakov a buduje ich zvyky učenia sa praktickými aktivitami v triede alebo doma pomocou LEGO® DUPLO® kociek.

 

STEAM vzdelávanie

Program integruje STEAM predmety a robotiku do vzdelávania. V dôsledku toho sa deti stretávajú s inováciami, tímovou prácou, programovaním a výskumom a rýchlejšie sa stávajú technicky zdatnými. Zručnosti, ktoré získajú, sú zručnosti pre život.

 

Základné hodnoty

Počas celej prípravy na súťaž sú kľúčové FIRST Core Values (základné hodnoty), ako je športové správanie, spolupráca a vzájomná úcta. Tieto základné hodnoty patria medzi základné prvky, ktoré odlišujú FIRST LEGO League od iných programov svojho druhu.

Objavovanie  Objavujeme nové schopnosti a nápady.
Inovácia  Pri riešení problémov sme tvoriví a vytrvalí.
Dopad  Čo sa naučíme používame na zlepšenie nášho sveta.
Inklúzia  Rešpektujeme ostatných a vítame rozdielnosť.
Tím  Sme silnejší keď pracujeme spolu.
Zábava  Tešíme sa a oslavujeme to čo robíme!

 FIRST® a LEGO®

V roku 1998, zakladateľ FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) Dean Kamen a majiteľ skupiny LEGO Kjeld Kirk Kristiansen spojili svoje sily na vytvorenie FIRST LEGO League, silného programu, ktorý zapája deti do hravého a zmysluplného učenia sa a zároveň im pomáha objavovať radosť z vedy a techniky prostredníctvom skúsenosti zo súťaže FIRST LEGO League.

 

Registrácia

Novinky