Prešov

PREŠOV- regionálny turnaj Challenge

Dátum: 8. február 2024
Organizátor: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov
Kontakt: Peter Vargovčík, vargovcik @ spse-po.sk
Miesto konania:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov

SPŠE Prešov

Poloha na mape

FIRST LEGO League Challenge logo

Harmonogram podujatia

7:30 8:30 Príchod tímov
8:30 8:45 Brífing pre trénerov
9:00 9:15 Otvorenie turnaja
9:30 14:30 Stretnutia Challenge tímov s porotami
9:30 14:30 Robot Game
12:00 14:30 Obed
14:40 15:20 Semifinále a finále Robot Game
15:30 16:00 Vyhlásenie výsledkov

 

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike