Zúčastniť sa

 

Ako sa zúčastniť

FIRST® LEGO®League Discover sa je možné zúčastniť s triedou v škôlke, či ako skupina priateľov alebo rodinných príslušníkov.

Prípravu na súťaž vedie vedúci a tímy v 10 stretnutiach počas celého programu až do finále sprevádza návod v podobe technického zápisníka (pre deti) a príručky na tímové stretnutia (pre vedúceho tímu).

 

REGISTROVAŤ SA

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť do súťaže sa môžu tímy, ktoré majú:

 • 4 členov,
 • všetkých členov v predškolskom veku, odporúčaný vek je 4 až 6 rokov,
 • dospelého vedúceho (môže to byť učiteľ, vychovávateľ, rodič, starší súrodenec), ktorý bude tím sprevádzať počas jeho cesty.

Čo potrebujete?

 • Odporúčame mať stavebnicu LEGO Education STEAM Park, ktorá obsahuje mnoho LEGO DUPLO dielov, ktoré sú vhodné pre stavanie technických modelov, no samozrejme môžete vužiť akékoľvek LEGO DUPLO stavebnice a diely.
 • Zaregistrovať sa do registračného systému,
 • Zaplatiť poplatok vo výške 55 EUR, ktorý zahŕňa registráciu do programu a Discover súpravu. Faktúru na zaplatenie poplatkov posielame vedúcemu tímu po tom ako tím zaregistruje.

Čo dostanete?

Neoddeliteľnou súčasťou programu je Discover súprava, ktorá je každý rok iná a viaže sa k sezónnej téme. Súťažná súprava obsahuje podložku, Discover modely a ďalšie LEGO DUPLO diely (celkovo 80 dielov). Tieto diely môžete v ďalších rokoch samozrejme využívať na stavbu vašich ďalších modelov.

Tím ďalej dostane k dispozícii materiály, ktoré mu umožnia vyťažiť z programu čo najviac:

 • Pre členov tímu je to Technický zápisník, v ktorom si deti môžu k danej téme stretnutia kresliť (či prípadne spolu s dospelými zapisovať) svoje nápady a myšlienky.

  Ukážka Technického zápisníka
 • Pre vedúcich je to Príručka na tímové stretnutia, v ktorej nájdu metodické pokyny na jednotlivé stretnutia s tímom.

  Ukážka Príručky na tímové stretnutia

Tím a vedúci

Vedúcim tímu sa môže stať dospelá osoba, ktorá má blízko k deťom a nebojí sa výziev. Dôležité je mať chuť a čas venovať sa svojmu tímu, pomáhať im pri riešení úloh a prežívať s nimi celý program.

Aká je úloha vedúceho?

 • Predovšetkým motivovať svoj tím, .
 • Pomôcť tímu pochopiť úlohy, pripravovať pre tím všetko potrebné, odstraňovať prípadné prekážky.
 • Zaregistrovať tím a sledovať ďalšie informácie.
 • Pomôcť zorganizovať pre tím záverečné podujatie.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

Partner Národného finále a festivalu

Podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike