FLL Slovensko

FLL Slovensko je občianske združenie zamerané na podporu a rozvoj technického a kreatívneho talentu mládeže, predovšetkým v oblasti tvorby softvéru a robotiky.

Hlavnými cieľom združenia je podpora a realizácia aktivít pre deti a mládež, hlavne v oblasti techniky a robotiky.

Chceme pre techniku nadchnúť čo najväčšie množstvo detí a mládeže. Ponúknuť im mimoškolskú aktivitu rozvíjajúcu tvorivosť, tímovú prácu, prezentačné i jazykové schopnosti. Boli by sme radi, aby sa robotika dostala do škôl a deti sa v nej vzdelávali formou hry.

Aktivita FLL

Občianske združenie zastrešuje a koordinuje súťaž FIRST LEGO League na Slovensku. 

Cieľom je:

  • zvýšiť povedomie o súťaži FLL
  • vyhľadať a zabezpečiť partnerov (finančné krytie)
  • vyhľadávať nových a podporovať existujúcich trénerov
  • podporovať regionálnych organizátorov a jednotlivé tímy

Štafetu prevzala po organizácii Nexteria, ktorá súťaž zastrešovala počas troch ročníkov (2014/15 - 2016/17), predtým ju zastrešovala Nadácia pre deti Slovenska (2010/11 - 2013/14).

Stanovy združenia (pdf.)

 

Údaje o. z.

Názov: FLL Slovensko o.z. 
Sídlo: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
IČO: 45 784 736
DIČ: 2120614639
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: SK16 1100 0000 0029 4704 0442 (Tatra banka)
Zapísané v: Register občianskych združení MVSR, registračné číslo VVS/1-900/90-45319

 

Kontakt

mail: fll@fll.sk

Jozef Šovčík
člen o.z.
mail: jozef.sovcik@fll.sk

Sylvia Práznovská
Koordinátor aktivity FLL na Slovensku
mail: sylvia.praznovska@fll.sk