FLL Slovensko

FLL Slovensko je občianske združenie zamerané na podporu a rozvoj technického a kreatívneho talentu mládeže, predovšetkým v oblasti tvorby softvéru a robotiky.

Hlavnými cieľom združenia je podpora a realizácia aktivít pre deti a mládež, hlavne v oblasti techniky a robotiky.

Chceme pre techniku nadchnúť čo najväčšie množstvo detí a mládeže. Ponúknuť im mimoškolskú aktivitu rozvíjajúcu tvorivosť, tímovú prácu, prezentačné i jazykové schopnosti. Boli by sme radi, aby sa robotika dostala do škôl a deti sa v nej vzdelávali formou hry.

 

Aktivita FIRST® LEGO® League

Občianske združenie zastrešuje a koordinuje program FIRST LEGO League na Slovensku. 

Cieľom je:

  • zvýšiť povedomie o programe na školách a vzdelávacích organizáciách,
  • podporou regionálnych organizátorov zabezpečiť organizáciu regionálnych a národných kôl súťaže,
  • hľadať, vytvárať a podporovať existujúce tímy,
  • vyhľadávať nových a podporovať existujúcich trénerov.


Stanovy združenia (pdf.)

Údaje o. z.

Názov: FLL Slovensko o.z. 
Sídlo: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
IČO: 45 784 736
DIČ: 2120614639
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: SK79 8330 0000 0021 0160 0477 (Fio Banka)
Zapísané v: Register občianskych združení MVSR, registračné číslo VVS/1-900/90-45319

 

Kontakt

mail: fll(zavinac)fll.sk 

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike