Podujatia

Podujatia

FLL Slovensko a jeho regionálni partneri každoročne pre účastníkov programu organizujú mnohé regionálne podujatia - festivaly pre kategóriu Explore a turnaje pre kategóriu Challenge. Sezóna v Slovenskej republike končí Národným finále pre kategóriu Challenge a festivalom pre kategóriu Explore. Víťaz Národného finále v kategórii Challenge postupuje na celosvetový festival. Ďalšie úspešné tímy sú nominované na medzinárodné Open Invitational turnaje, ktoré sa konajú po celom svete.

Regionálni partneri FLL Slovensko

CVČ Žiar nad Hronom

Centrum voľného času
Žiari nad Hronom

SPŠ Hálova

SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16,
Bratislava

PF UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Trnava

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Prešov

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike