Tlačová správa z Národného finále FIRST LEGO League 2022/23

 

Národné finále a festival FIRST LEGO League určilo reprezentantov Slovenskej republiky na medzinárodných podujatiach.

Národné finále a festival FIRSTLEGO League sa tento rok konali opäť v krásnych priestoroch Slovenskej sporiteľne v Bratislave. V sobotu 11.3.2023 sa na podujatí zišlo 6 pozvaných tímov v kategórii Explore a 14 tímov v kategórii Challenge, ktoré sa na finále kvalifikovali zo siedmich regionálnych turnajov organizovaných v Bratislave, Trnave, Žiline, Žiari nad Hronom, Poprade, Prešove a Košiciach. Najlepšie tímy zo slovenského národného finále budú Slovensko reprezentovať na medzinárodných podujatiach v Spojených štátoch amerických – FIRST Championship v Houstone a Western Edge FIRST LEGO League Open v Long Beach. 

FIRST LEGO League približuje vedu, technológie, inžinierstvo a matematiku (STEM) deťom a mládeži vo veku 4 – 16 rokov prostredníctvom zábavného a vzrušujúceho praktického vzdelávania. Účastníci tohto globálneho na robotiku orientovaného programu, ktorý pomáha dnešným študentom a učiteľom vybudovať si lepšiu budúcnosť, získajú skúsenosti s riešením reálnych problémov. Tri rôzne vekové kategórie FIRST LEGO League, prostredníctvom praktického vzdelávania v oblastiach STEM a robotiky, inšpirujú mládež, aby experimentovala a rozvíjala svoje kritické myslenie, programátorské a konštruktérske zručnosti.

  

Celkovým víťazom Národného finále FIRST LEGO League v sezóne 2022/23 sa stal bratislavský tím Hexadron, druhé miesto v celkovom hodnotení patrí mladému tímu Legoborci z Oravy. Oba tímy predviedli výborné a vyrovnané výkony vo všetkých hodnotených kategóriách – Robot Game (tímom skonštruovaný robot autonómne plní určené misie), Inovačný projekt, Návrh robota i Základné hodnoty. Téma tohto ročníka pod názvom SUPERPOWEREDSM – Energia budúcnosti predurčila zameranie výskumných projektov zúčastnených tímov. Projekty víťazných tímov patrili k tým najlepším – tím Hexadron navrhol zariadenie na recykláciu energie a vody z kuchynského drezu a tím Legoborci z Oravy vymyslel zariadenie na čistenie solárnych panelov od snehu.

 

 

Súčasťou národného finále bol aj festival FIRST LEGO League kategórie Explore, určenej pre deti vo veku od 6 do 10 rokov, na ktorom tímy v nesúťažnej atmosfére prezentovali svoje z Lega vybudované projekty viažuce sa k efektívnemu využívaniu energie v našich mestách a obciach.

Program FIRST LEGO League na Slovensku zastrešuje neziskové občianske združenie FLL Slovensko o.z. Realizácia aktivít programu je možná aj vďaka spolupráci s hlavnými partnermi Anasoft, Nadácia ESET, Slovak Parcel Service, program bol podporený Nadačným fondom Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis, hlavným partnerom sezóny SUPERPOWEREDSM je ZSE, hlavným partnerom Národného finále a festivalu je Slovenská sporiteľňa. Viac informácii je možné nájsť na stránkach www.fll.sk (informácie o výsledkoch, videozáznam a fotografie sú zverejnené na stránke podujatia) .

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike