Zúčastniť sa

 

Ako sa zúčastniť

FIRST® LEGO® League Explore sa môžete zúčastniť so školou, triedou alebo ako CVČ, rovnako ako skupina priateľov alebo rodinných príslušníkov.

Prípravu na súťaž vedie tréner a tímy v 12 stretnutiach počas celého programu až do finále sprevádza návod v podobe technického zápisníka (pre študentov) a príručky na tímové stretnutia (pre trénera).

REGISTROVAŤ SA Využite aktuálne granty

 

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť do súťaže sa môžu tímy, ktoré majú:

 • 2 až 6 členov,
 • všetkých členov vo veku 6 až 10 rokov (1. januára v roku kedy sa tím prihlasuje do súťaže musí mať každý člen najviac 10 rokov),
 • dospelého trénera (môže to byť rodič, vedúci krúžku, učiteľ, starší súrodenec), ktorý bude tím sprevádzať počas celej sezóny,
 • odhodlanie a tímového ducha.

Čo potrebujete?

 • Mať stavebnicu SPIKE Essential (prípadne stavebnicu LEGO Education WeDo 2.0). Stavebnicu je možné používať na prípravu na súťaž viacero rokov. Pri nákupe nezabudnite spomenúť, že sa zúčastňujete programu FIRST LEGO League.
 • Zaregistrovať sa do registračného systému, vybrať si jeden z regionálnych festivalov, prípadne si festival zorganizovať sami.
 • Zaplatiť poplatok vo výške 125 EUR, ktorý zahŕňa registráciu do programu, účasť na regionálnom festivale a Explore súpravu. Faktúru na zaplatenie poplatkov posielame trénerovi po tom ako sa váš tím zaregistruje. Explore súprava, ktorú vám doručíme po registrácii je v každej sezóne nová, čiže ju je možné v rámci prípravy na festival používať len v rámci aktuálneho ročníka.
 • Priebežne sledovať informácie a aktualizácie, ktoré budeme postupne zverejňovať.

Čo dostanete?

 • Neoddeliteľnou súčasťou programu je Explore súprava, ktorá je každý rok iná a viaže sa k sezónnej téme. Súťažná súprava obsahuje podložku, Explore modely a ďalšie LEGO diely (celkovo skoro 1000 dielov). Tieto diely môžete v ďalších rokoch samozrejme využívať na stavbu vašich ďalších modelov. 
 • Tím ďalej dostane k dispozícii materiály, ktoré mu umožnia vyťažiť z programu čo najviac:
  • Pre členov tímu je to Technický zápisník, v ktorom účastníci programu nájdu mnoho zaujímavých informácii a inšpirácií, vedú si v ňom záznamy o svojej činnosti, evidujú priebeh práce na svojom modeli a podobne.

   Ukážka Technického zápisníka
  • Pre trénerov je to Príručka na tímové stretnutia, v ktorej nájdu metodické pokyny na jednotlivé stretnutia s tímom.

   Ukážka Príručky na tímové stretnutia
 • Súčasťou registrácie je i účasť tímu na oficiálnom regionálnom festivale organizovanom v jednom zo šiestich slovenských miest, vrátane teplej stravy a občerstvenia pre každého člena tímu a trénera.

Grantové výzvy

Chcete sa zapojiť, no chýbajú vám LEGO stavebnice, či financie na nákup Explore súprav? Občianske združenie FLL Slovensko sa v spolupráci so svojimi partnermi každoročne snaží podporiť účasť na programe FIRST LEGO League formou grantov určených pre organizácie a tímy, ktoré sa programu ešte nezúčastnili, no aj pre tých, ktorí už na programe FIRST LEGO League participujú.

Pozrite si aktuálne grantové výzvy

Tím a tréner

Trénerom sa môže stať dospelá osoba, ktorá má blízko k deťom a nebojí sa výziev. Dôležité je mať chuť a čas venovať sa svojmu tímu, pomáhať im pri riešení úloh a prežívať s nimi celý program.

Aká je úloha trénera?

 • Predovšetkým motivovať svoj tím, aj keď si oni sami nebudú veriť, alebo sa im už nebude chcieť.
 • Pomôcť tímu pochopiť úlohy, pripravovať pre tím všetko potrebné, odstraňovať prípadné prekážky.
 • Sledovať informácie, ktoré budeme posielať tímom a sprostredkovať ich členom tímu.
 • Zaregistrovať tím na vybraný festival.
 • Sprevádzať svoj tím na festivale.

 

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike