Zúčastniť sa

 

Ako sa zúčastniť

FIRST® LEGO® League Explore sa môžete zúčastniť so školou, triedou alebo ako CVČ, rovnako ako skupina priateľov alebo rodinných príslušníkov.

Prípravu na súťaž vedie tréner a tímy v 12 stretnutiach počas celého programu až do finále sprevádza návod v podobe technického zápisníka (pre študentov) a príručky na tímové stretnutia (pre trénera).

REGISTROVAŤ SA Využite aktuálne granty

 

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť do súťaže sa môžu tímy, ktoré majú:

 • 2 až 6 členov,
 • všetkých členov vo veku 6 až 10 rokov (1. januára v roku kedy sa tím prihlasuje do súťaže musí mať každý člen najviac 10 rokov),
 • dospelého trénera (môže to byť rodič, vedúci krúžku, učiteľ, starší súrodenec), ktorý bude tím sprevádzať počas celej sezóny,
 • odhodlanie a tímového ducha.

Čo potrebujete?

 • Mať stavebnicu LEGO Education SPIKETM Essential (prípadne stavebnicu LEGO Education WeDo 2.0). Stavebnicu je možné používať na prípravu na súťaž viacero rokov.  Pri nákupe nezabudnite využiť výrazné zľavy našich partnerov a spomenúť, že sa zúčastňujete programu FIRST LEGO League.
 • Zaregistrovať sa do registračného systému, vybrať si jeden z regionálnych festivalov, prípadne si festival zorganizovať sami.
 • Zaplatiť poplatok vo výške 125 EUR, ktorý zahŕňa registráciu do programu, účasť na regionálnom festivale a Explore súpravu. Faktúru na zaplatenie poplatkov posielame trénerovi po tom ako sa váš tím zaregistruje. Explore súprava, ktorú vám doručíme po registrácii je v každej sezóne nová, čiže ju je možné v rámci prípravy na festival používať len v rámci aktuálneho ročníka.
 • Priebežne sledovať informácie a aktualizácie, ktoré budeme postupne zverejňovať.

Čo dostanete?

 • Neoddeliteľnou súčasťou programu je Explore súprava, ktorá je každý rok iná a viaže sa k sezónnej téme. Súťažná súprava obsahuje podložku, Explore modely a ďalšie LEGO diely (celkovo skoro 1000 dielov). Tieto diely môžete v ďalších rokoch samozrejme využívať na stavbu vašich ďalších modelov. 
 • Tím ďalej dostane k dispozícii materiály, ktoré mu umožnia vyťažiť z programu čo najviac:
  • Pre členov tímu je to Technický zápisník, v ktorom účastníci programu nájdu mnoho zaujímavých informácii a inšpirácií, vedú si v ňom záznamy o svojej činnosti, evidujú priebeh práce na svojom modeli a podobne.

   Ukážka Technického zápisníka

  • Pre trénerov je to Príručka na tímové stretnutia, v ktorej nájdu metodické pokyny na jednotlivé stretnutia s tímom.

   Ukážka Príručky na tímové stretnutia

  Tlačené materiály dostanete poštou. Úplné elektronické verzie si môžete stiahnuť po prihlásení do nášho registračného systému (nájdete ich na stránke vášho registrovaného tímu).

 • Súčasťou registrácie je i účasť tímu na oficiálnom regionálnom festivale organizovanom v jednom zo šiestich slovenských miest, vrátane teplej stravy a občerstvenia pre každého člena tímu a trénera.

Grantové výzvy

Chcete sa zapojiť, no chýbajú vám LEGO stavebnice, či financie na nákup Explore súprav? Občianske združenie FLL Slovensko sa v spolupráci so svojimi partnermi každoročne snaží podporiť účasť na programe FIRST LEGO League formou grantov určených pre organizácie a tímy, ktoré sa programu ešte nezúčastnili, no aj pre tých, ktorí už na programe FIRST LEGO League participujú.

Pozrite si aktuálne grantové výzvy

Tím a tréner

Trénerom sa môže stať dospelá osoba, ktorá má blízko k deťom a nebojí sa výziev. Dôležité je mať chuť a čas venovať sa svojmu tímu, pomáhať im pri riešení úloh a prežívať s nimi celý program.

Aká je úloha trénera?

 • Predovšetkým motivovať svoj tím, aj keď si oni sami nebudú veriť, alebo sa im už nebude chcieť.
 • Pomôcť tímu pochopiť úlohy, pripravovať pre tím všetko potrebné, odstraňovať prípadné prekážky.
 • Sledovať informácie, ktoré budeme posielať tímom a sprostredkovať ich členom tímu.
 • Zaregistrovať tím na vybraný festival.
 • Sprevádzať svoj tím na festivale.

 

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike