Granty

 
FIRST LEGO League Challenge logo

Granty pre FIRST® LEGO® League Explore

Chcete sa zapojiť, no chýbajú vám LEGO stavebnice, či financie na nákup Explore súprav?

Občianske združenie FLL Slovensko sa v spolupráci so svojimi partnermi každoročne snaží podporiť účasť na programe FIRST LEGO League formou grantov určených pre organizácie a tímy, ktoré sa programu ešte nezúčastnili, no aj pre tých, ktorí už na programe FIRST LEGO League participujú.

Každá výzva má svoje špecifické pravidlá, zameranie, ciele, termíny ako aj podmienky účasti, ktoré si prosím dôkladne prečítajte.

Grantová výzva na podporu nových tímov pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia

(GE2201)

V spolupráci s nadáciou LEGO Foundation v rámci tejto grantovej výzvy podporíme počas obdobia dvoch rokov uchádzačov, ktorí založia nové tímy a zúčastnia sa s nimi programu FIRST LEGO League v kategórii Explore. Tento grant poskytne organizáciám/tímom dlhodobú podporu počas dvoch nasledujúcich rokov, pričom každý rok obdržia v rámci grantu podporu vo forme LEGO stavebnice a/alebo Explore súpravy (presnú formu podpory v druhom roku grantu oznámime pred začiatkom ďalšej sezóny). Veríme, že prijímatelia tohto dlhodobého grantu si vybudujú pevné základy pre účasť vo FIRST LEGO League a budú v programe pokračovať aj po skončení grantu.

V prvom roku grantu získajú prijímatelia všetko potrebné pre účasť v programe FIRST LEGO League:

  • Stavebnicu LEGO Education SPIKETM Essential (45345),
  • Súpravu FIRST LEGO League Explore SUPERPOWERED (45821),
  • Registračný poplatok do programu FIRST LEGO League Explore.*

* Registračný poplatok v prvom roku bude uhradený z prostriedkov poskytnutých našim dlhodobým partnerom - spoločnosťou Anasoft.

 

Začiatok výzvy:

1.9.2022.
Trvanie výzvy: Do vyčerpania kapacity grantu.
Posudzovanie žiadostí: Raz týždenne.
Podmienky účasti: Uchádzač sa v minulosti nezúčastnil programu FIRST LEGO League. Uchádzač sa zaviaže, že sa programu FIRST LEGO League v kategórii Explore zúčastní v dvoch po sebe idúcich sezónach (2022/23 - 2023/24). Uchádzač v žiadosti uvedie relevantné dôvody brániace zapojeniu sa do programu FIRST LEGO League bez udelenia grantu.
Forma žiadosti:

Prosíme vyplňte elektronický formulár.

Grantová výzva na podporu nových tímov

(GE2202)

V spolupráci s našimi partnermi rámci tejto grantovej výzvy podporíme uchádzačov, ktorí založia nový tím a zúčastnia sa s ním programu FIRST LEGO League v kategórii Explore.

Grant poskytne prijímateľom stavebnicu LEGO Education WeDo 2.0 (45300) v hodnote 280 EUR. 

 

Začiatok výzvy:

16.9.2022.
Trvanie výzvy: Do vyčerpania kapacity grantu.
Posudzovanie žiadostí: Raz týždenne.
Podmienky účasti: Uchádzač vytvorí nový tím (nárast počtu tímov za danú organizáciu), ktorý sa v minulosti nezúčastnil programu FIRST LEGO League. Uchádzač sa zaviaže, že sa programu FIRST LEGO League v kategórii Explore zúčastní v dvoch po sebe idúcich sezónach (2022/23 - 2023/24).
Forma žiadosti:

Prosíme vyplňte elektronický formulár.

 

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike