Granty

 
FIRST LEGO League Challenge logo

Granty pre FIRST® LEGO® League Explore

Chcete sa zapojiť, no chýbajú vám LEGO stavebnice, či financie na nákup Explore súprav?

Občianske združenie FLL Slovensko sa v spolupráci so svojimi partnermi každoročne snaží podporiť účasť na programe FIRST LEGO League formou grantov určených pre organizácie a tímy, ktoré sa programu ešte nezúčastnili, no aj pre tých, ktorí už na programe FIRST LEGO League participujú.

Každá výzva má svoje špecifické pravidlá, zameranie, ciele, termíny ako aj podmienky účasti, ktoré si prosím dôkladne prečítajte.

 

Grantová výzva na podporu nových tímov pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia (UZAVRETÁ)

(GE2301)

V spolupráci s nadáciou LEGO Foundation v rámci tejto grantovej výzvy podporíme uchádzačov, ktorí založia nové tímy a zúčastnia sa s nimi programu FIRST LEGO League v kategórii Explore. Tento grant poskytne organizáciám/tímom podporu vo forme LEGO Education stavebnice, ktorá je dlhodobo využiteľná aj na iné vzdelávacie aktivity mimo FIRST LEGO League. Veríme, že prijímatelia tohto grantu si vybudujú pevné základy pre účasť vo FIRST LEGO League a budú v programe pokračovať aj po skončení grantu.

Prijímatelia grantu získajú stavebnicu LEGO Education SPIKETM Essential (45345).

 

Začiatok výzvy:

13.9.2023.
Trvanie výzvy: Do vyčerpania kapacity grantu.
Posudzovanie žiadostí: Raz týždenne.
Podmienky účasti: Uchádzač (inštitúcia/tréner) sa v minulosti nezúčastnil programu FIRST LEGO League v kategórii Explore. Uchádzač sa zaviaže, že sa programu FIRST LEGO League v kategórii Explore zúčastní v troch po sebe idúcich sezónach (2023/24, 2024/25 a 2025/26). Uchádzač v žiadosti uvedie relevantné dôvody brániace zapojeniu sa do programu FIRST LEGO League bez udelenia grantu.
Forma žiadosti:

Prosíme vyplňte elektronický formulár.

Grantová výzva na podporu nových tímov (UZAVRETÁ)

(GE2305)

V spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne v rámci tejto grantovej výzvy podporíme uchádzačov, ktorí založia nový tím/tímy a zúčastnia sa programu FIRST LEGO League v kategórii Explore.

Prijímateľ grantu získa všetko potrebné pre účasť v programe FIRST LEGO League:

  • Stavebnicu LEGO Education SPIKETM Essential (45345).
  • Súpravu/súpravy FIRST LEGO League Explore MASTERPIECE (45824).*
* V prípade vytvorenia viacerých tímov (napríklad zapojenia celej triedy) poskytneme v rámci grantu zodpovedajúci počet Explore súprav a Technických zápisníkov pre deti. Registračný poplatok do programu FIRSTLEGO League Explore pre sezónu 2023/24 bude prijímateľovi grantu znížený o cenu Explore súpravy.

 

Začiatok výzvy:

13.9.2023.
Trvanie výzvy: Do 30.9.2023.
Posudzovanie žiadostí: Do 16.10.2023.
Podmienky účasti: Uchádzač sa v minulosti nezúčastnil programu FIRST LEGO League. Uchádzač sa zaviaže, že sa programu FIRST LEGO League v kategórii Explore zúčastní v troch po sebe idúcich sezónach (2023/24 - 2025/26). Uchádzač v žiadosti uvedie relevantné dôvody brániace zapojeniu sa do programu FIRST LEGO League bez udelenia grantu.
Forma žiadosti:

Prosíme vyplňte elektronický formulár.

 

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike