Žilina

ŽILINA - regionálny turnaj Challenge a festival Explore

Dátum: 2. február 2024
Organizátor: Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Kontakt: Michal Varga, michal.varga @ fri.uniza.sk
Miesto konania:

Fakulta riadenia a informatiky - Blok RC, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina

Poloha na mape

Doprava

FIRST LEGO League Challenge logo

Harmonogram podujatia

Od Do  
7:30
8:20 Príchod tímov
8:25
8:45 Brífing pre trénerov
8:50
9:20 Otvorenie turnaja
9:30
14:45 Stretnutie Challenge tímov s porotami
9:30 15:10 Robot Game
9:30 11:00 Stretnutie Explore tímov s hodnotiteľmi
12:25 12:55 Vyhodnotenie Explore kategórie
15:20 16:05 Semifinálne a finále Robot Game
16:15 16:40 3 najzaujímavejšie prezentácie Inovačných projektov
16:45 17:10 Vyhodnotenie Challenge kategórie

 

Regionálni partneri podujatia

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike