Národné finále a festival Slovenskej republiky

Národné finále Slovenskej republiky kategórie Challenge a festival v kategórii Explore

 

Dátum: 9. marec 2024
Organizátor: FLL Slovensko o.z.
Partner podujatia: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kontakt: fll @ fll.sk
Registračný poplatok:

Challenge: 120 EUR

Explore: 60 EUR

Miesto konania:

Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, Bratislava

Poloha na mape

FIRST LEGO League Challenge logo

Účastníci finále v kategórii Challenge

 • Counter
 • ESSMT Juniors
 • Golguz
 • GŠM 5a5
 • Hexadron
 • Jakubovskí roboti
 • Kockovňa Team
 • Legoborci z Oravy
 • Legoheroes
 • Robot Sapiens
 • Sabik
 • Smart Watch
 • Šalianski roboti
 • TOMATO Team

Účastníci festivalu v kategórii Explore

 • Cool Bricks
 • LEgáčik
 • Ninja Team
 • Ráčiky
 • Tiptopáci
 • Veselé mačiatka

Výsledky

 

Celkové hodnotenie

1. Hexadron

2. Kockovňa Team

3. TOMATO Team

4. Legoborci z Oravy

 

Základné hodnoty

1. Legoborci z Oravy

2. Legoheroes


Inovačný projekt

1. GŠM 5a5

2. Smart Watch

 

Návrh robota

1. Robot Sapiens

2. Jakubovskí roboti

 

Robot Game

1. Sabik

2. Kockovňa Team

 

Rising All-Star

Golguz

 

Motivate

Šalianski roboti

 

Ocenenie trénera

Martin Olejár (tím Sabik)

 

Slovenskú republiku budú na medzinárodných turnajoch reprezentovať tímy Hexadron, Kockovňa Team, TOMATO Team a Legoborci z Oravy.

 

Všetky výsledky tímov (vrátane hodnotiacich hárkov a spätnej väzby od porotcov) kategórie Challenge sú zverejnené na platforme FIRST Event Hub

 

Explore

Na Explore festivale získali Explore tímy nasledovné ocenenia:

 

Cena za programovanie

Ninja Team

 

Cena za riešenie výzvy:

Cool Bricks, Ráčiky

 

Cena za poster

Veselé mačiatka

 

Cena za základné hodnoty

LEgáčik, Tiptopáci

Fotogaléria z podujatia

Fotogalériu z podujatia si môžete prezrieť tu.

Videozáznam

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike