O programe

 
FIRST LEGO League Challenge logo

FIRST® LEGO® League Challenge

FIRST® LEGO® League Challenge je jednou z troch kategórií FIRST LEGO League a je medzinárodnou technologickou súťažou pre študentov vo veku od 9 do 16 rokov. FIRST LEGO League ich vyzýva, aby mysleli ako vedci a technici. Počas každej sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné preskúmať a vyriešiť problém z praxe. Okrem toho sa študenti učia konštruovať a programovať vlastného robota, s ktorým potom vykonávajú rôzne misie v súťaži robotov. Tímy prechádzajú oboma časťami pomocou ponúkaných učebných materiálov - Technického zápisníka, Sprievodcu tímovými stretnutiami. 

Video

Ako prebieha súťaž?

Tímy sa stretnú na turnaji, kde spolu s ostatnými súťažia v Robot Game a pred porotou prezentujú konštrukciu a programovanie svojho robota, ako aj riešenia svojich inovačných projektov. Celkové hodnotenie sa skladá zo štyroch rovnocenných častí.

ZÚČASTNIŤ SA

Návrh robota (video)

Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO s využitím povoleného typu a množstva dielov, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Na programovanie robota je možné použiť akýkoľvek softvér, no robot musí pracovať autonómne. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota, ale i stratégia plnenia jednotlivých misií.

Robot Game

Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FIRST LEGO League. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

Inovačný projekt (video)

Tímy na ihrisku prezentujú aj výsledky inovačného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná  téma je každý rok iná, podľa témy FIRST LEGO League, vyhlásenej na príslušnú sezónu. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú inovatívne riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a odprezentujú porotcom na turnaji.

Základné hodnoty (video)

Základné hodnoty FIRST LEGO League sa posudzujú počas zápasov Robot Game a počas prezentácií inovačného projektu a návrhu robota. Základnými hodnotami by sa mal riadiť každý člen tímu a neustále sa podľa nich správať. Tím využíva tímovú prácu a objavovanie, aby sa zoznámil s každoročnou výzvou. Pri návrhu robota a riešení projektu bude inovatívny. Bude podporovať inklúziu a ukáže svoj vplyv a dopad svojich riešení. A samozrejme, bude sa dobre zabávať pri všetkom čo robí! Tímový charakter súťaže FIRST LEGO League je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú.

 

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike