Žiar nad Hronom

ŽIAR NAD HRONOM - regionálny turnaj Challenge a festival Explore

Dátum: 2. február 2023
Organizátor: Centrum voľného času v Žiari nad Hronom
Kontakt: Helena Gáfriková - riaditeľka CVČ, riaditelcvczh @ gmail.com
Miesto konania:

Mestské kultúrne centrum, SNP 119, Žiar nad Hronom

Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom

Poloha na mape

CVČ Žiar nad Hronom

Harmonogram podujatia

Od Do  
7:30 8:30 Brifing pre porotcov
7:45 8:20 Príchod tímov 
8:30 9:10 Otvorenie turnaja
9:10 12:30 Stretnutie tímov s porotami
9:30 11:30 Stretnutie Explore tímov s hodnotiteľmi
11:00 11:30 Brífing pre rozhodcov
11:00 12:30 Obedná prestávka
12:20 13:00 Vyhodnotenie Explore kategórie a odovzdanie cien
13:00 14:15 Robot Game
14:35 15:00 Semifinále a finále RG
15:10 15:30 Prezentácia 3 naj projektov a odovzdávanie cien

Regionálni partneri podujatia

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

Partner Národného finále a festivalu

Podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike