Granty

 
FIRST LEGO League Discover logo

Granty pre FIRST® LEGO® League Discover

Chcete sa zapojiť, no chýbajú vám LEGO stavebnice, či financie na nákup Discover súprav?

Občianske združenie FLL Slovensko sa v spolupráci so svojimi partnermi každoročne snaží podporiť účasť na programe FIRST LEGO League formou grantov určených pre organizácie a tímy, ktoré sa programu ešte nezúčastnili, no aj pre tých, ktorí už na programe FIRST LEGO League participujú.

Každá výzva má svoje špecifické pravidlá, zameranie, ciele, termíny ako aj podmienky účasti, ktoré si prosím dôkladne prečítajte.

Grantová výzva na podporu nových tímov (UZAVRETÁ)

(GD2305)

V spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne v rámci tejto grantovej výzvy podporíme uchádzačov, ktorí založia nový tím/tímy a zúčastnia sa programu FIRST LEGO League v kategórii Discover.

Prijímateľ grantu získa všetko potrebné pre účasť v programe FIRST LEGO League:

  • Stavebnicu LEGO DUPLO STEAM Park (45024).
  • Súpravu/súpravy FIRST LEGO League Discover MASTERPIECE (45825).*
  • Súpravy FIRST LEGO League Discover More (2000461).*
  • Registračný poplatok do programu FIRSTLEGO League Discover pre sezónu 2023/24.
* V prípade vytvorenia viacerých tímov (napríklad zapojenia celej triedy) poskytneme v rámci grantu zodpovedajúci počet Discover súprav, Discover More súprav a Technických zápisníkov pre deti.

 

Začiatok výzvy:

13.9.2023.
Trvanie výzvy: Do 30.9.2023.
Posudzovanie žiadostí: Do 16.10.2023.
Podmienky účasti: Uchádzač sa v minulosti nezúčastnil programu FIRST LEGO League. Uchádzač sa zaviaže, že sa programu FIRST LEGO League v kategórii Discover zúčastní v troch po sebe idúcich sezónach (2023/24 - 2025/26). Uchádzač v žiadosti uvedie relevantné dôvody brániace zapojeniu sa do programu FIRST LEGO League bez udelenia grantu.
Forma žiadosti:

Prosíme vyplňte elektronický formulár.

 

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike