Granty

 
FIRST LEGO League Challenge logo

Granty pre FIRST® LEGO® League Challenge

Chcete sa zapojiť, no chýbajú vám roboty, či financie na nákup súťažných súprav?

Občianske združenie FLL Slovensko sa v spolupráci so svojimi partnermi každoročne snaží podporiť účasť na programe FIRST LEGO League formou grantov určených pre organizácie a tímy, ktoré sa programu ešte nezúčastnili, no aj pre tých, ktorí už na programe FIRST LEGO League participujú.

Každá výzva má svoje špecifické pravidlá, zameranie, ciele, termíny ako aj podmienky účasti, ktoré si prosím dôkladne prečítajte.

Grantová výzva na podporu nových tímov pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia

(GC2201)

V spolupráci s nadáciou LEGO Foundation v rámci tejto grantovej výzvy podporíme počas obdobia troch rokov uchádzačov, ktorí založia nové tímy a zúčastnia sa s nimi programu FIRST LEGO League v kategórii Challenge. Tento grant poskytne organizáciám/tímom dlhodobú podporu počas troch nasledujúcich rokov, pričom každý rok obdržia v rámci grantu podporu vo forme LEGO stavebnice a/alebo súťažnej súpravy (presnú formu podpory v ďalších rokoch grantu oznámime pred začiatkom zodpovedajúcej sezóny). Veríme, že prijímatelia tohto dlhodobého grantu si vybudujú pevné základy pre účasť vo FIRST LEGO League a budú v programe pokračovať aj po skončení grantu.

V prvom roku grantu získajú prijímatelia všetko potrebné pre účasť v programe FIRST LEGO League:

  • Stavebnicu LEGO Education SPIKETM Prime (45678),
  • LEGO Education SPIKE Prime rozširujúcu súpravu (45681),
  • Súťažnú súpravu FIRST LEGO League Challenge SUPERPOWERED (45820),
  • Registračný poplatok do programu FIRST LEGO League Challenge.*

* Registračný poplatok v prvom roku bude uhradený z prostriedkov poskytnutých našim dlhodobým partnerom - Nadáciou ESET.

 

Začiatok výzvy:

1.9.2022.
Trvanie výzvy: Do vyčerpania kapacity grantu.
Posudzovanie žiadostí: Raz týždenne.
Podmienky účasti: Uchádzač sa v minulosti nezúčastnil programu FIRST LEGO League. Uchádzač sa zaviaže, že sa programu FIRST LEGO League v kategórii Challenge zúčastní v troch po sebe idúcich sezónach (2022/23 - 2024/25). Uchádzač v žiadosti uvedie relevantné dôvody brániace zapojeniu sa do programu FIRST LEGO League bez udelenia grantu.
Forma žiadosti:

Prosíme vyplňte elektronický formulár.

 

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike