Granty

 
FIRST LEGO League Challenge logo

Granty pre FIRST® LEGO® League Challenge

Chcete sa zapojiť, no chýbajú vám roboty, či financie na nákup súťažných súprav?

Občianske združenie FLL Slovensko sa v spolupráci so svojimi partnermi každoročne snaží podporiť účasť na programe FIRST LEGO League formou grantov určených pre organizácie a tímy, ktoré sa programu ešte nezúčastnili, no aj pre tých, ktorí už na programe FIRST LEGO League participujú.

Každá výzva má svoje špecifické pravidlá, zameranie, ciele, termíny ako aj podmienky účasti, ktoré si prosím dôkladne prečítajte.

 

Grantová výzva na podporu nového tímu (UZAVRETÁ)

(GC2308)

V spolupráci so spoločnosťou RESCO v rámci tejto grantovej výzvy podporíme uchádzača, ktorý založí nový tím a zúčastní sa s ním programu FIRST LEGO League v kategórii Challenge.

Prijímateľ grantu získa úhradu registračného poplatku v hodnote 280 EUR.

 

Začiatok výzvy:

21.11.2023.
Trvanie výzvy: 28.11.2023.
Posudzovanie žiadostí: Do 1.12.2023.
Podmienky účasti: Uchádzač sa v minulosti nezúčastnil programu FIRST LEGO League. Uchádzač v žiadosti uvedie relevantné dôvody brániace zapojeniu sa do programu FIRST LEGO League bez udelenia grantu.
Forma žiadosti:

Prosíme vyplňte elektronický formulár.

RESCO

Grantová výzva na podporu nových tímov (UZAVRETÁ)

(GC2307)

V spolupráci s oficiálnym distribútorom LEGO Education na Slovensku, spoločnosťou Insgraf v rámci tejto grantovej výzvy podporíme uchádzača, ktorý založí nový tím a zúčastní sa s ním programu FIRST LEGO League v kategórii Challenge.

Prijímateľ grantu získa Stavebnicu LEGO Education SPIKETM Prime (45678).

 

Začiatok výzvy:

17.10.2023.
Trvanie výzvy: Predĺžená do 31.10.2023.
Posudzovanie žiadostí: Do 3.11.2023.
Podmienky účasti: Uchádzač sa v minulosti nezúčastnil programu FIRST LEGO League. Uchádzač sa zaviaže, že sa programu FIRST LEGO League v kategórii Challenge zúčastní v troch po sebe idúcich sezónach (2023/24 - 2025/26). Uchádzač v žiadosti uvedie relevantné dôvody brániace zapojeniu sa do programu FIRST LEGO League bez udelenia grantu.
Forma žiadosti:

Prosíme vyplňte elektronický formulár.

Grantová výzva na podporu nových tímov (UZAVRETÁ)

(GC2305)

V spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne v rámci tejto grantovej výzvy podporíme uchádzača, ktorý založí nový tím a zúčastní sa s ním programu FIRST LEGO League v kategórii Challenge.

Prijímateľ grantu získa všetko potrebné pre účasť v programe FIRST LEGO League:

  • Stavebnicu LEGO Education SPIKETM Prime (45678).
  • LEGO Education SPIKE Prime rozširujúcu súpravu (45681).
  • Súťažnú súpravu FIRST LEGO League Challenge MASTERPIECE(45823).*
* Registračný poplatok do programu FIRSTLEGO League Challenge pre sezónu 2023/24 bude prijímateľovi grantu znížený o cenu súťažnej súpravy.

 

Začiatok výzvy:

13.9.2023.
Trvanie výzvy: Do 30.9.2023.
Posudzovanie žiadostí: Do 16.10.2023.
Podmienky účasti: Uchádzač sa v minulosti nezúčastnil programu FIRST LEGO League. Uchádzač sa zaviaže, že sa programu FIRST LEGO League v kategórii Challenge zúčastní v troch po sebe idúcich sezónach (2023/24 - 2025/26). Uchádzač v žiadosti uvedie relevantné dôvody brániace zapojeniu sa do programu FIRST LEGO League bez udelenia grantu.
Forma žiadosti:

Prosíme vyplňte elektronický formulár.

 

 

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike