Granty

 
FIRST LEGO League Challenge logo

Granty pre FIRST® LEGO® League Challenge

Chcete sa zapojiť, no chýbajú vám roboty, či financie na nákup súťažných súprav?

Občianske združenie FLL Slovensko sa v spolupráci so svojimi partnermi každoročne snaží podporiť účasť na programe FIRST LEGO League formou grantov určených pre organizácie a tímy, ktoré sa programu ešte nezúčastnili, no aj pre tých, ktorí už na programe FIRST LEGO League participujú.

Každá výzva má svoje špecifické pravidlá, zameranie, ciele, termíny ako aj podmienky účasti, ktoré si prosím dôkladne prečítajte.

Grantová výzva na podporu nových tímov

(GC2204)

V spolupráci so spoločnosťou ZSE v rámci tejto grantovej výzvy podporíme uchádzačov, ktorí založia nové tímy a zúčastnia sa s nimi programu FIRST LEGO League v kategórii Challenge. V prípade tímov organizácie (trénera), ktorá už má v tomto ročníku registrovaný tím, sa musí jednať o zvýšenie počtu tímov za danú organizáciu/trénera oproti predchádzajúcej sezóne. Tento grant poskytne organizáciám/tímom podporu vo forme uhradenia registračného poplatku a dodania súťažnej súpravy zdarma. 

Prijímatelia grantu potrebujú iba vlastniť robotickú LEGO Education stavebnicu (EV3, SPIKE Prime prípadne akúkoľvek staršiu) a všetko ostatné potrebné pre účasť v programe FIRST LEGO League získajú v rámci grantu:

  • Súťažnú súpravu FIRST LEGO League Challenge SUPERPOWERED (45820).
  • Registračný poplatok do programu FIRST LEGO League Challenge.

 

Začiatok výzvy:

9.11.2022.
Trvanie výzvy: Do vyčerpania kapacity grantu.
Posudzovanie žiadostí: Raz týždenne.
Podmienky účasti: Uchádzač sa v minulosti nezúčastnil programu FIRST LEGO League alebo sa jedná o zvýšenie počtu tímov uchádzača v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Uchádzač sa zaviaže, že sa programu FIRST LEGO League v kategórii Challenge zúčastní v sezóne 2022/23. Uchádzač v žiadosti uvedie relevantné dôvody brániace zapojeniu sa do programu FIRST LEGO League bez udelenia grantu.
Forma žiadosti:

Prosíme vyplňte elektronický formulár.

 

Grantová výzva na podporu existujúcich tímov

(GC2203)

V rámci tejto grantovej výzvy podporíme existujúce tímy, ktoré vo svojom okolí budú prezentovať program FIRST LEGO League a podarí sa im k účasti na programe motivovať nový tím. Nový tím sa musí programu FIRST LEGO League zúčasniť v tejto sezóne, pričom sa môže jednať aj o tím z rovnakej organizácie (ak ide o zvýšenie počtu tímov z danej organizácie oproti minulej sezóne) , prípadne tím v kategórii Explore.

Grant bude uchádzačom pridelený, až po úspešnej registrácii nového tímu. Nový tím môže samozrejme využiť akúkoľvek aktuálnu grantovú výzvu.

Tento grant poskytne organizáciám/tímom podporu vo forme poskytnutia súťažnej súpravy zdarma. Už registrovaným tímom, ktoré za súťažnú súpravu zaplatili, bude vystavený dobropis.

Prijímatelia získajú v rámci grantu:

  • Súťažnú súpravu FIRST LEGO League Challenge SUPERPOWERED (45820).

 

Začiatok výzvy:

11.10.2022.
Trvanie výzvy: Do vyčerpania kapacity grantu.
Posudzovanie žiadostí: Raz týždenne.
Podmienky účasti: Uchádzač vykoná prezentáciu programu FIRST LEGO League, prípadne iným spôsobom motivuje nový tím k účasti na programe. Nový tím sa musí zúčasniť programu FIRST LEGO League v kategórii Challenge alebo Explore v sezóne 2022/23. Uchádzač v žiadosti uvedie spôsob prezentácie FIRST LEGO League a názov nového tímu. Nový tím potvrdí svoju registráciu na základe odporúčania existujúceho tímu.
Forma žiadosti:

Prosíme vyplňte elektronický formulár.

 

 

 

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

Partner Národného finále a festivalu

Podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike