O programe

 
FIRST LEGO League Discover logo

FIRST® LEGO® League Discover

FIRST® LEGO® League Discover je hravý úvodný program STEM pre deti vo veku od 4 do 6 rokov, ktorý podnecuje ich prirodzenú zvedavosť a buduje ich návyky k učeniu. Za pomoci pedagógov a rodičov, pre ktorých sú vytvorené učebné materiály, získavajú deti nové informácie o prírodných vedách, technike, inžinierstve a matematike. Na konci programu budú deti pôsobiť sebavedomejšie, budú lepšie pripravené čeliť budúcim výzvam a objavia v sebe radosť z učenia.

Ako prebieha program?

Každý rok sa predstavuje nová a vzrušujúca výzva a každý tím štyroch detí začína spolu s vedúcim so skúmaním tejto témy v reálnom svete s pomocou exkluzívnej FIRST LEGO League Discover súpravy. S touto sadou ako východiskovým bodom stavajú deti na tímových stretnutiach riešenia výzvy s prvkami LEGO® DUPLO®. Počas všetkých svojich stretnutí tímy dbajú na dodržiavanie FIRST základných hodnôt - objavovania, inovatívnosti, tímovej práce, zábavy, inlúzie a dopadu. Deti hravou formou postupne prechádzajú časťami cyklu inžinierskeho návrhu, od skúmania, cez návrh a vytvorenie riešení, až po ich prezentáciu a zdieľanie s ostatnými.

Na záver programu sa v rámci záverečnej besiedky deti podelia o svoju cestu, nové nápady, modely, zážitky a smozrejme o nové zručnosti v oblasti STEM.

ZÚČASTNIŤ SA

STEM a hravé učenie

Výskum ukazuje, že keď sa malé deti venujú hravým prírodovedným, technologickým, inžinierskym a matematickým (STEM) činnostiam, tieto skúsenosti podnecujú prirodzenú zvedavosť detí, rozširujú ich vedomosti a rozvíjajú návyky učenia. Keď pedagógovia rozvíjajú tieto prírodovedné tendencie, vytvárajú prepojenie medzi skutočným svetom, zručnosťami v odbore STEM, jazykom a gramotnosťou. V rámci FIRST LEGO League Discover majú deti možnosť riešiť zmysluplné problémy. Spoločne pracujú na zvedavosti a spochybňovaní, stavaní a prerábaní, počúvaní a zdieľaní.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike