Trnava

TRNAVA - regionálny turnaj Challenge a festival Explore

Dátum: 11. február 2023
Organizátor: Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Kontakt: Ľuboš Gregor, lubos.gregor @ besst.sk
Miesto konania:

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, 917 02 Trnava

Poloha na mape

FIRST LEGO League Challenge logo

Harmonogram podujatia

7:45
  Príchod tímov a brífíng porotcov a rozhodcov
8:00 8:15 Brífing pre tímových trénerov
8:15 8:30 Slávnostné otvorenie súťaže
8:30 12:00  Prezentácie tímov pred porotami*
9:00 11:00 Hodnotenie tímov kategórie Explore
11:30 11:45 Vyhlásenie výsledkov kategórie Explore
11:30 13:00 Prestávka na obed
13:00 15:30 Robot Game zápasy
15:30 16:30 Robot Game finálové zápasy a ukážky najlepších prezentácií
16:30 17:00 Vyhlásenie výsledkov

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

Partner Národného finále a festivalu

Podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike