Trnava

TRNAVA - regionálny turnaj Challenge a festival Explore

Dátum: 10. február 2024
Organizátor: Súkromné bilingválne gymnázium BESST
Kontakt: Ľuboš Gregor, lubos.gregor @ besst.sk
Miesto konania:

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3, 917 02 Trnava

Poloha na mape

FIRST LEGO League Challenge logo

Harmonogram podujatia

7:35
8:00 Príchod tímov
8:10 8:25 Brífing pre tímových trénerov
8:30 9:00 Slávnostné otvorenie
9:15 12:00 Stretnutie Challenge tímov s porotami
9:15 11:00 Hodnotenie tímov kategórie Explore
11:30 12:00 Vyhlásenie výsledkov kategórie Explore
11:30 13:30 Obed
12:30 15:30 Robot Game zápasy
15:30 16:30 Robot Game finálové zápasy a ukážky 3 vybraných prezentácií
16:30 17:00 Vyhlásenie výsledkov

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike