O programe

 
FIRST LEGO League Explore logo

FIRST® LEGO® League Explore

FIRST® LEGO® League Explore je jednou z troch kategórií FIRST LEGO League. V kategórii Explore sa tímy detí vo veku 6 až 10 rokov zameriavajú na základy inžinierstva, skúmajú reálne problémy, učia sa konštruovať a programovať, vytvárajú jedinečné modely vyrobené z LEGO kociek a poháňané pomocou stavebníc LEGO Education SPIKETM Essential alebo WeDo 2.0. 

Tento program inšpiruje deti k experimentovaniu, posilňuje ich sebadôveru, kritické myslenie a konštruktérske zručnosti prostredníctvom praktického učenia. Deti tak hravým spôsobom objavujú zábavu vo vede a technike. K hlavným cieľom programu patria:

  • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie,
  • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu,
  • povzbudiť deti ku kreativite pri riešení komplexných úloh,
  • nechať deti užiť si veľa zábavy.

Ako prebieha program?

V rámci programu FIRST® LEGO® League Explore sa najviac šesťčlenné tímy pod vedením dospelého trénera počas tímových stretnutí venujú skúmaniu každoročnej témy, učia sa mnoho nových vecí, riešia najrôznejšie úlohy, navrhujú a vytvárajú svoj motorizovaný tímový model s využitím špeciálnej FIRST LEGO League Explore súpravy a ďalších LEGO stavebníc, učia sa základom robotiky, to všetko s dôrazom na FIRST základné hodnoty - tímovú prácu, objavovanie, inovatívnoť, zábavu, inklúziu a dopad.

Počas svojej činnoosti deti využívajú proces inžinierskeho návrhu, opakovane sa venujú skúmaniu problému, návrhu riešení, ich testovaniu, prezentovaniu a vylepšovaniu na základe získanej spätnej väzby. Svoj hotový tímový model, ako aj celú cestu svojho tímu následne zdieľajú s ostatnými na festivale prostredníctvom svojho vlastnoručne vyrobeného tímového postera. 

ZÚČASTNIŤ SA

Explore festival

Festival je nekonkurenčnou udalosťou, na ktorej sa spolu stretnú rôzne tímy. Hlavným cieľom podujatia je, aby sa tím zabával a jeho práca bola náležite ocenená. Na festivale tímy pred hodnotiteľmi a ďalším publikom prezentujú svoj tímový model a tímový poster - ukazujú čo všetko sa počas sezóny naučili, čo sa im podarilo vytvoriť a čo všetko pri tom zažili.

Festival je však aj príležitosťou na to, aby sa deti niečo nové naučili, porozprávali sa s inými tímami a podelili sa o to, čo sa naučili a podporili sa navzájom. Každý tím je na festivale ocenený v oblasti, v ktorej sa im najviac darilo. Pri FIRST LEGO League Explore je každý víťazom!

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike