Bratislava

BRATISLAVA - regionálny turnaj Challenge a festival Explore

Dátum: 26. január 2024
Organizátor: SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Kontakt: Daniela Hívešová, Daniela.Hivesova @ spsehalova.sk
Miesto konania:

SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Poloha na mape

FIRST LEGO League Challenge logo

Harmonogram podujatia

Od Do  
7:30 8:00 Príchod tímov
7:50 8:00 Brífingy pre rozhodcov a porotcov - miestnosť AUT a SIE
8:00 8:10 Brífingy pre trénerov - pod pódiom
8:10 8:15 Otvorenie turnaja
8:15 11:30 Základné hodnoty/Inovačný projekt/Návrh robota
09:00 10:30 Posudzovanie FLL Explore
11:30 11:45 Vyhodnotenie Explore
11:15 13:00 Obed
12:00 12:30 Robot Game - 1. kolo
12:40 13:10 Robot Game - 2. kolo
13:20 13:50 Robot Game - 3. kolo
14:00 14:20 Robot Game - semifinále
14:30 14:40 Robot Game - finále
14:50 15:30 Prezentácia 3 naj Inovačných projektov
15:45 16:15 Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike