Darujte 2 % z dane

Aj tento rok môžete byť tak trochu súčasťou občianskeho združenia FLL Slovensko. Stačia vám na to 2 % z vašich daní.

Čoraz viac sa v spoločnosti skloňuje potreba reformy v školstve, prepájania vzdelávania s praxou, slabý výskum a nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov. Aby však mala mládež o vedu a technológie záujem, je potrebné začať "vzdelávať" už deti na základných školách. 2 % z vašej už zaplatenej dane nám pomôžete podporiť existujúce i nové krúžky robotiky. Viac detí tak bude môcť hravou formou rozvíjať svoj záujem o vedu a technológie.

Údaje potrebné k poukázaniu 2 % občianskemu združeniu FLL Slovensko:

Názov: FLL Slovensko o. z.
Sídlo: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45 784 736

 

Ak ste zamestnanec

 • Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ, do určeného termínu požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 
 • potom ho požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 
  a) 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo ste ako dobrovoľník odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 € 
  b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v danom roku odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v danom roku ako dobrovoľník pracovali
 • následne vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní daneV rámci Vyhlásenia môžete zaškrtnúť možnosť zaslať nám ako prijímateľovi základné údaje o vás (meno, adresu). Ďakujeme, že nám takto umožníte spoznať vás.
 • Obe tlačivá je potrebné doručiť či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta bydliska do stanoveného termínu.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech vami vybraného prijímateľa.

 

 Ak ste fyzická osoba

 • Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie, jeho súčasťou je aj vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky
  a) 2 % zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste ako dobrovoľník odpracovali menej ako 40 hodín
  b) 3 % zaplatenej dane, ak ste v danom roku odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v danom roku ako dobrovoľník pracovali. Darovať ich môžete aj inej organizácii ako tej, u ktorej ste ako dobrovoľník pracovali. Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu .
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 • Poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 
 • Posledný termín na jeho podanie je koniec marca daného roka, ak ste neoznámili daňovému úradu predĺženie termínu.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.

 

Ak ste právnická osoba

 • Ako firma venujete zaužívaným spôsobom 1 % z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov; môžete poukázať aj menej, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa. 
 • Poukázať môžete aj sumu 2 % - ak do termínu podania daňového priznania darovala PO financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel* (* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje právnická osoba organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.)
 • Posledný termín na podanie daňového priznania posledný marcový deň daného roka (v prípade, že ste neoznámili odklad) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: fll@fll.sk

 

 

 

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike