Fotogalérie

2016/17 Košice

FLL 2016/17, Košice, 11.1.2017

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

Partner Národného finále a festivalu

Podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike