Fotogalérie

2016/17 Košice

FLL 2016/17, Košice, 11.1.2017

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner Národného finále a festivalu

Partneri - distribútori LEGO Education

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike