Téma, pravidlá a hodnotenie

Téma súťaže na rok 2020/2021 je "RePLAY"

Príležitosti na hru a aktívny pohyb nachádzame všade vôkol nás – v parkoch, na betónových ihriskách, v našich triedach a dokonca aj keď iba čakáme v rade. Ľudia sú ale stále menej a menej aktívni. Cvičenie pri hre je však pre každého omnoho zábavnejšie. Keď sa chcete hrať, ste veľmi kreatívni - je to práve táto tvorivosť, ktorá nám môže pomôcť pri motivácií k väčšej aktivite a pohybu. 

Úlohy a zadania z predchádzajúcich ročníkov si vyhľadáte v archíve.


Pravidlá

Základné dokumenty popisujúce pravidlá a zadania misií pre Robot Game a požiadavky na inovačný projekt sú dostupné pre registrované tímy od 4. augusta na profile tímu v našom registračnom systéme.

Na tom istom mieste budú sprístupňované aj prípadné úpravy pravidiel a vysvetlenia k misiám.

 


Hodnotenie

V ročníku 2020/2021 budú použité nové hodnotiace hárky.

 


Návody

Návody na skladanie modelov misií si môžete stiahnuť tu.