Získajte podporu

FLL vyžaduje mať okrem nadšenia aj nejaké finančné prostriedky na stavebnice, na hracie plochy, na registračné poplatky, na cestovanie, ...

Na tejto stránke budeme pre vás sumarizovať možnosti, ktoré na získanie materiálnej a finančnej podpory, vytvoríme my alebo, ktoré pre vás nájdeme niekde inde.


Podpora od FLL Slovensko

Príspevok na registráciu pre rok 2019/2020

Získajte zľavu z registračného poplatku. Podporu je možné získať splnením jednej alebo viacerých podmienok uvedených v podmienkach

Podmienky nájdete tu 


Podpora nových tímov 2019/2020

Získajte zľavu z registračného poplatku. Zľavu môžu získať

  • existujúce timy, ktoré nájdu alebo pomôžu vytvoriť nový tím
  • samostatné nové tímy

Podmienky nájdete tu 


Podpora od iných subjektov

Nadácia Tatrabanky

Pokiaľ máte niekoho zamestaného v Tatra banke, tak on môže požiadať o podporu vášho tímu cez ich zamestnanecký program Dobré srdce.

Pokiaľ nemáte nikoho zamestaného v Tatra banke, tak možete od 19.09.2019 do 1.11.2019 požiadať o grant prostredníctvom programu E-Talent