FLL Semifinále Slovensko & Česko

Termín: 9. 2. 2019
Miesto: Fakulta informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave
              Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4, mapa
Registračný poplatok: 100€ / tím

Tímy, ktoré splnia podmienky na postup na Semifinále, budú kontaktované z asociácie Hands on Technology (HoT), ktorá zároveň rieši aj registrácie tímov.

Komunikačným jazykom na turnaji je angličtina (aj prezentácia výskumného projektu).


► Postup do finále: 

 

Fotky nájdete vo fotogelérii 

Kvalifikácia na semifinále

Harmonogram dňa

 8.00     Začiatok registrácie 
 9.00 -  9.30 Otvárací ceremoniál
 9.40 - 12.30 Dopoludňajšie kategórie (Robot Design, Tímová práca, Prezentácie výskumného projektu)
12.20 - 15.20 Robot Game (1.-3. kolo)
15.40 - 16.15 Robot Game (semifinálové a finálové jazdy)
17.00     Vyhodnotenie turnaja (ocenenie tímov)

 

Zoznam tímov:

Bratislava, 9. február 2019
Číslo tímuNázov tímuŠkola/Centrum/Klub
 1179 AMAZING TEAM Základná škola, Žiar nad Hronom
 1200 CADIN Základná škola, Bratislava
 2084 GALEJE Amavet 971 Gymnázium, Košice
 1234 Gymkáči Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu Turčianske Teplice
 1175 GYMLET ROBOTS Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
 1158 Hexadron Hexadron, o.z., Bratislava
 1630 HobbyRobot Hobby centrum 4, Praha
 1332 Hradečtí baráčníci Dům dětí a mládeže Hradec Králové
 1214 IT-PRO-BESST jr. Súkromná základná škola BESST, Trnava
 1561 Karlovaráci První české gymnázium v Karlových Varech
 1174 Legomoni Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom
 1163 medzany Základná škola, Medzany
 1589 Quantum Limes Gymnázium Olomouc-Hejčín
 1518 R.U.R. -team Gymnazium Jeseník a SVC Duha Jesenik
 1190 RDS Team Simona Jiskrová - Simon´s creActive, Bratislava
 2027 SSOSTA Oxen-Bot Tatranská akadémia n.o., Poprad
 1193 TalentumSAP Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány, Košice
 1207 TS Team Simona Jiskrová - Simon´s creActive, Bratislava
     

 

Hlavní partneri: ANASOFT APR, s.r.o., Profesia, spol. s r. o., Nadácia ESET, SAP Slovensko s.r.o.

Partneri: EDUXE Slovensko, s.r.o., Martinus, s.r.o., SWAN, a.s., ABB, s.r.o.

Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

 

Podujatie podporili:

Bittner print s.r.o., ESA CZ, FIIT STU v Bratislave, FUNWESTON s.r.o., IamMAX, Lunys s.r.o., MultiplexDX, Nemak, Party-hry.sk, Pavel Wieser, SlovakPromo Management, s.r.o., Slovenský červený kríž, Stano Staško, Všeobecná úverová banka

 

 

 

 

Na turnaji budú použité hliníkové stoly s rozmermi 2362 x 1143 mm, výška stien 80 mm, hrúbka stien 40 mm.

 

 

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas FLL turnajov

Počas turnaja FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie. 
Ako návštevník Semifinálového turnaja súťaže FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja súťaže FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. 
Organizátor súťaže prehlasuje, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebude neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb. 
O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.