Téma a úlohy

Téma súťaže na rok 2019/2020 je CITY SHAPERSM  - Navrhujme a budujme lepšie miesta na život a prácu pre každého.

Aj v sezóne 2019/20 pripravujeme pre vás regionálne turnaje súťaže FIRST LEGO League v 7 mestách na Slovensku. Podrobnejšie informácie o jednotlivých turnajoch nájdete tu.

Sledujte túto stránku, náš Facebook alebo sa prihláste k odberu noviniek a budete informovaní ihneď ako sa ich dozvieme my.

Po registrácii tímu na súťaž FLL 2019/2020 v našom registračnom systéme nájdete v profile vášho tímu nasledujúce dokumenty:
- EV3Lessons_2019_SK
- EngineeringNotebook_2019_SK
- TeamMeetingGuide_2019_SK

Zverejnili sme Abstrakt Technického zápisníka, v ktorom nájdete návod na prípravu ihriska, pravidlá Robot Game aj popis jednotlivých misií.

Návody na stavbu modelov misií (AJ)

Hodnotiaci hárok - Tímová práca 
Hodnotiaci hárok - Výskumný projekt
Hodnotiaci hárok - Robot Design
Hodnotiaci hárok - Robot Game

 

Úlohy a zadania z predchádzajúcich ročníkov si vyhľadáte v archíve.