Získajte konzultácie s mentormi pre váš súťažný tím

02.12.2020

Súťažné tímy si môžu pri príprave na súťaž prizvať do tímu odborníkov z rôznych oblastí, ktorí im budú radiť a pomáhať pri riešení technických alebo vedeckých otázok v ich projektoch.

V spolupráci s jedným z našich sponzorov, spoločnosťou ABB, sme sa rozhodli pomôcť jednému so zapojených súťažných tímov v kategórii FLL Challenge a pripravili sme možnosť zadarmo získať odborné konzultácie s dvoma mentormi, profesionálmi v oblasti robotiky.

Mentori Marcel – konštruktér CAD a Tomáš - aplikačný konzultant vám radi poradia pri technických riešeniach zadaní, konštruovaní a programovaní robota, či pri tvorbe prezentácie.

Mentori si, na základe svojej špecializácie, vyberú z prihlásených 1 tím, s ktorým budú následne konzultovať jeho projekt s dôrazom na technické inovácie.

Konzultácie budú vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu prebiehať online. Prvá konzultácia bude prebiehať prostredníctvom FLL Slovensko.

V prípade záujmu o získanie konzultácií vášho tímového projektu s mentormi vyplňte náš dotazník: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Yz3PYcvWIE6cdn_1apLNAeDE7o8gjX1KlSaeaut4YjBURTFQUFRXOUVGQ0Y2QzkxMlI4MzVSU1VUSi4u

 

Prihlásiť sa môžete do 11. decembra 2020.

Späť na novinky