Výzva „Žijeme s FLL“ – vyhodnotenie

25.06.2019

Vďaka podpore našich partnerov sme vo februári zverejnili výzvu, do ktorej sa mohli zapojiť všetky slovenské tímy, aj nové.

Tímy mali splniť 3 úlohy a ich riešenia poslať prostredníctvom formulára do 23. júna 2019.

V pondelok 24. júna sme riešenia zhodnotili a zaradili všetky so žrebovania. Podmienky výzvy splnilo 8 tímov a tak sme mohli každému z nich garantovať istú výhru.

Stavebnicu LEGO Mindstorms EV3 zašleme dvom tímom :

  • Tatranskí dravci
  • AREM420 / Space Innovative

Ostatných 6 tímov získava 50€ poukážku na nákup súčiastok LEGO na stránke www.eduxe.sk.

  • LeJAK Revúca
  • Jakubovskí roboti
  • Development Robotic Team
  • SalesBot
  • SIBIR
  • Legoborci z Oravy

Poukážka im bude zaslaná elektronicky na emailovú adresu, ktorú uviedli na formulári..

Ako bonus môžu tímy zapojené do výzvy využiť svoje riešenia a požiadať o príspevok na registračný poplatok. Ďalšie možnosti, ako získať príspevok nájdete na stránke https://www.fll.sk/main/rocnik-2019-2020/ziskajte-podporu

Zapojeným tímom blahoželáme a všetkým prajeme veľa úspechov v ďalšom ročníku FLL 2019/2020.

Späť na novinky