Výzva "Žijeme s FLL"

19.02.2019

Pre všetky slovenské tímy (aj nové), ktoré sa plánujú zapojiť do ročníka FLL 2019/2020 vypisujeme túto výzvu.

 1. prihláste sa do 14.4.2019 do výzvy vyplnením formulára
  https://goo.gl/forms/qhiaHsOnGajm6mTx1
 2. splňte úlohy - máte na to 3 mesiace
 3. oznámte splnenie úloh do 23.6.2019 vyplnením formulára
  https://goo.gl/forms/e0mBgLxYhlExO6Cf2
 4. počkajte do 30.6.2019 na vyhodnotenie


Úlohy
Výzva má tri časti a na účasť je potrebné splniť úlohu v každej z nich. Neexistuje dobré alebo lepšie splnenie. Posudzovať budeme iba "splnené vs nesplnené".

 1. Robot Game - urobte video, kde váš robot splní misiu z ročníka INTO ORBIT, ktorú na žiadnom turnaji, na ktorom ste sa zúčastnili nesplnil.

  Na videu musí byť vidieť robota ako plní misiu a v časovom termíne 1 minúta dosiahne aspoň minimálny bodovaný počet bodov danej misie. 
  Na videu musí taktiež byť vidieť členov tímu v tričkách tímu tak aby bolo jednoznačne možné identifikovať tím. Nemusí by vidieť tváre.
  Video musi obsahovať text s názvom tímu, názvom ročníka FLL (INTO ORBIT) a číslom a názvom misie (keď to dáte na YouTube tak sa to tam dá pekne jednoducho doplnit)


 2. Výskumný projekt - urobte max. 30 sekundové video o vašom výskumnom projekte. Video musí obsahovať:
  a) identifikáciu problému, ktorý váš projekt rieši
  b) vaše riešenie a výhody vášho riešenia

  Na videu musí byť počuť hlasy členov tímu (nie je nevyhnutné aby ho nahovorili všetci - stiačí jeden-dvaja). Nie je nevyhnutné vidieť členov tímu. Stačí dokumentačný obrázok k riešeniu.
  Je dôležité aby video obsahovalo názov tímu a názov ročníka FLL (INTO ORBIT).


 3. Tímová práca - odprezentujte súťaž na inej škole alebo v centre voľného času, kde nemajú registrovaný tím. Z prezentácie urobte dokumentáciu vo forme videa alebo fotiek. 

Termíny

Vyhodnotenie a ceny
Výzva nemá víťaza. Víťazom sú všetky tímy, ktoré sa pokúsili sa niečo nové naučiť a ktoré pomohli aby sa o FLL dozvedeli aj na ďalších školách.

Preto budeme posudzovať iba fakt či tím splnil alebo nesplnil zadania úloh.

Ale aby úsilie nezostalo neodmenené, tak z tých, ktorí splnili úlohy budeme žrebovať
a) 10 tímov, ktoré dostanú 50€ poukážku na nákup súčiastok LEGO
b) 2 tímy, ktoré dostanú stavebnicu LEGO Mindstorms EV3

Vyhodnotenie prebehne do 30.6.2019

Bonus
Splnenie úloh tejto výzvy budete môcť použiť pri získavaní príspevok na registráciu do nového ročníka. Detaily uverejníme po začatí ročníka.

Späť na novinky