Využite možnosť zapojenia sa do súťaže FIRST Global

16.03.2022

Vážení tréneri a tímy FLL,
 
FIRST Global Slovakia, o.z. vám v spolupráci s FLL Slovensko, o.z. prináša možnosť zapojiť sa do celoslovenskej súťaže v robotike FIRST Global Slovensko 2022 (FG SVK 2022) a zabojovať o postup na celosvetové kolo súťaže FIRST Global, ktoré sa bude konať 13.-16.10.2022 v Ženeve vo Švajčiarsku.
 
Súťaž FIRST Global Slovensko 2022 zverejnila už minulý týždeň svoju prvú - hardvérovú výzvu, tento týždeň zverejní druhú - softvérovú výzvu a o týždeň neskôr poslednú - teamworkovú výzvu. Spolupráca súťaží FG SVK 2022 a FLL spočíva v tom, že tímom z FLL, ktoré sa rozhodnú registrovať do súťaže FG SVK 2022, budú body z celoslovenského turnaja FLL za Robot Game a Dizajn robota uznané a prepočítané ako skóre hardvérovej výzvy FG SVK 2022 a body z celoslovenského turnaja FLL za Základné hodnoty ako skóre teamworkovej výzvy podľa nasledujúceho kľúča:
  1. Skóre z celoslovenského turnaja FLL za Robot Game a Robot Design alikvótne obe prepočítané na maximum 25 bodov budú v súčte znamenať skóre za Hardvérovú výzvu vo FIRST Global Slovensko.
  2. Skóre z celoslovenského turnaja FLL z hárku Základné hodnoty bude alikvótne prepočítané na maximum 50 bodov ako skóre za Teamworkovú výzvu vo FIRST Global Slovensko.
Úlohou tímov bude teda pracovať len na softvérovej výzve, ktorej zadanie spolu s registračným formulárom na FG SVK 2022 nájdete od 17.3. na stránke firstglobal.sk. Týmto dostávajú aj "FLL veteráni" možnosť pokračovať v robotických súťažiach od FIRST, a tiež možnosť mentorovať mladších študentov pri príprave na medzinárodnú výzvu.
 

Registrácia a účasť na súťaži je v tomto ročníku bezplatná pre všetky zúčastnené tímy a bude otvorená do 1.5.2022. Súťaž bude prebiehať do 26.5.2022. Súťaže sa môžu zúčastniť tímy s počtom členov 3-12, pričom členovia musia byť v období konania medzinárodného kola súťaže (13.-16.10.) študentmi strednej školy. Viac informácií o registrácii nájdete od na stránke firstglobal.sk

Späť na novinky