Úspech Košického robotického tímu TalentumSAP na svetovom festivale FIRST LEGO League v USA

18.05.2017

Skupina mladých nadšencov LEGO robotiky získala na svetovom festivale súťaže FLL (FIRST LEGO League World Festival) v St. Louis v kategórii „Gracious professionalism” 2. miesto. Členovia tímú sú žiaci od 10-16 rokov, ktorí sa venujú programovaniu a konštruovaniu LEGO robotov pod záštitou Nadácie Talentum Cassoviensis Alapítvány v Košiciach už siedmy rok. Od septembra minulého roka sa usilovne pripravovali na tento ročník FLL v dielni, ktorý im poskytol startup centrum Eastcubator. Na svetový festival sa prebojovali cez regionálne a stredoeurópske kolá, ktorých finále sa konalo v Regensburgu. Nomináciu na svetový festival získali už druhýkrát vo svojej histórii a sú prvým tímom, ktorému sa to zo Slovenska podarilo. Momentálne už druhá generácia mladých talentov pokračuje v šľapajách svojich predchocov so silnou túžbou získať mimoriadne výsledky v oblasti Lego robotiky. Spomínané ocenenie udelila porota predovšetkým vďaka ich vyrovnanému výsledku vo všetkých disciplínach súťaže a ocenila aj ich vnímavý a pohotový prístup.

World Festival sa svojou atmosférou a svojimi rozmermi vôbec nepodobá na Európske súťaže, pripomína skôr veľké výstavné podujatie, kde si všetkých 108 tímov ozdobí svoj stan a snaží upútať pozornosť tých ostatných. Nie je to iba o súťaži ale aj o zábave, komunikácii a spolupráci medzi mladými z celého sveta. Počas trvania podujatia si mohli všetci rozšíriť svoje vedomostí a hľadať ďalšie inšpirácie na hlavnú tohtoročnú projektovú tému „Animal Allies”, v rámci ktorej sa prezentovali myšlienky na spoluprácu zvierat a ľudí. V technickej časti súťaže bolo možné vidieť rôzne konštrukcie LEGO robotov, ktoré vykonávali predpísané misie na hracích stoloch. Súťaž koordinovali profesionálni moderátori, ktorí šikovne organizovali aj súčinnosť publika, ktoré nahlas povzbudzovalo roboty a ich konštruktérov.

V najpopulárnejšej kategórii Robot Game, ktorú sledovali na webe cez Life Stream aj kamaráti a rodiny na Slovensku, získal team TalentumSAP celkové 12. miesto zo 108 tímov. Všeobecne veľkému záujmu sa tešil aj ich výskumný projekt o záchrane netopierov, v rámci ktorého predstavili svoj produkt „Batscape”. Ich riešenie, ktoré umožní uniknúť netopierom pri vonkajšej izolácii zo škár budov bol jedinečný. Prezentácia tzv. „core values” a tiež aj ich tímová práca bola vysoko hodnotená. Dostali sa do tzv.„call back” skupiny tímov, ktorých si prizvala porota na detailné preverenie ich schopností. To sa podarilo iba tým najlepším účastníkom.

Súťaž bola pre celý tím mimoriadne namáhavá a vyčerpávajúca, avšak študenti mohli získať spolu s mentormi také cenné skúsenosti, ktoré sa dajú získať jedine v medzinárodnom prostredí. To určite posilní ich motiváciu pokračovať v tejto náročnej a zároveň zábavnej súťaži. Sme vďační všetkým našim podporovateľom a priaznivcom, ktorí nám umožnili zúčastniť sa na tomto nezabudnuteľnom podujatí.

Galéria

 

Späť na novinky