Praktické tipy ako sa pripravovať na súťaž on-line

10.12.2021

Praktické tipy na online prípravu

 

Mnohí sa nás pýtate, ako sa máte pripravovať na súťaž v období dištančnej výučby a karantén. Už počas minulého ročníka sa tímy pripravovali na súťaž veľkú časť času on-line a mnohé nám potvrdili, že im tento spôsob priniesol aj veľa výhod a niektoré nástroje budú používať aj naďalej.

Preto vám prinášame zopár praktických tipov, ako sa pripravovať na súťaž on-line ako zvládnuť túto novú výzvu a vyťažiť z prípravy na súťaž maximum.

Online stretnutia

Pokiaľ sa venujete príprave na súťaž v rámci krúžku, sú pre vás online stretnutia skvelou možnosťou, ako s tímom naďalej pravidelne pracovať na zadaniach. Prostredníctvom online hovorov a s troškou cviku sa dá efektívne zvládnuť takmer všetka pracovná agenda, rovnako ako na bežných stretnutiach. Na takéto online stretnutia sa dajú bezplatne využiť služby služby Zoom, Webex (do 40 minút) alebo napríklad websupport meet bez časového obmedzenia.

Obsahom stretnutí, ktoré by mali tímy absolvovať aspoň raz za týždeň by malo byť:

 • Na úvod: rekapitulácia hotových úloh z posledného týždňa.
 • Nápady a komentáre k zisteným novým informáciám:
  •  o inovačnom projekte
  •  o stratégii plnenia misii na robot game
  •  o návrhu (konštrukcii) robota a jednotlivých nadstavcov
  •  o forme spolupráce a výmeny informácií medzi jednotlivými členmi tímu počas týždňa (na tento účel možno využiť a vytvoriť si napríklad skupinový chat alebo súkromnú skupinu na soc. sieťach)
  • Plán a rozdelenie úloh na ďalšie obdobie. Odporúčame vždy, pri každej jednej úlohe, určiť zodpovednú osobu a deadline, čiže termín dokedy má byť hotová.
  • Spoločné riešenie tímovej úlohy (príprava na teamwork).
  • Na záver stretnutia: zhodnotenie práce, plán úloh na ďalší týždeň a návrhy na zlepšenie.

Zdieľané dokumenty

Ďalším užitočným nástrojom pri práci v online priestore sú zdieľané dokumenty, ktoré môže naraz upravovať viacero ľudí. Z bezplatných služieb sú k dispozícii napríklad Google docs alebo Google Sheets prípadne Etherpad a mnohé ďalšie. Z platených nástrojov sú k dispozícii napríklad Onedrive alebo Sharepoint. 

Pri spoločných stretnutiach na jednoduché načrtnutie vašich nápadov určite využijete aj elektornickú tabuľu alebo nástroj na kreslenie diagramov .

Príprava na Robot game

Príprava na robot game bude v tomto ročníku asi iná na akú sme boli zvyknutí. Ani za týchto okolností však nemusí pracovať na robotovi iba jeden člen tímu, ktorý má doma stavebnicu aj Challenge set. V online prostredí sa na vývoji robota môže podieľať celý tím prostredníctvom návrhu stratégie plnenia misií pomocou mapy dráhy, tvorby virtuálneho modelu robota alebo jednotlivých  nadstavcov v LEGO Digital Designer . Členovia tímu môžu pracovať aj na programovaní robota na diaľku, pričom program otestuje následne člen tímu, ktorý má práve robota k dispozícii. Dôležité by pre celý tím mali byť napríklad údaje, akú vzdialenosť prejde robot, ak mu zadáte jednu otáčku alebo akú hodnotu nasnímajú senzory pri prechode cez čiaru.

Pri takejto príprave môžete vytvoriť veľmi kvalitnú projektovú dokumentáciu k robot designu, ktorá vám zároveň pomôže lepšie sledovať vašu činnosť, úspechy aj neúspechy pri navrhovaní, stavaní a programovaní robota.

Vlastná aktivita, chuť hľadať nové riešenia a inovácie, či tímová spolupráca sú napokon aj základnými hodnotami FIRST, ktoré môžu deti vďaka tejto neštandardnej situácii naplno rozvíjať.

Veríme, že vám naše tipy pomôžu prípravu na súťažné kolá čo najjednoduchšie a v pohode zvládnuť, udržia tímy v kontakte, pomôžu žiakom napredovať, zmysluplne tráviť čas, či s ľahkosťou využívať moderné technológie ale, čo je podstatné, prinesú deťom kopec zábavy pri zvládaní jednotlivých výziev.

Tipy na online prípravu pripravilo aj samotné FIRST® LEGO® League, nájdete ich v Challenge at home guide.

Držíme palce a prajeme veľa spoločnej zábavy!

 

 

Späť na novinky