Najväčšia svetová súťaž v Legových robotoch zažije svoje Slovensko-České semifinále 9.2.2019 v Bratislave

23.01.2019

FLL Semifinále Slovensko & Česko

V sobotu 9. februára 2019 sa na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave stretnú víťazné tímy regionálnych kôl najväčšej medzinárodnej robotickej súťaže pre deti vo veku od 9 do 16 rokov zo Slovenska a Českej republiky. Na turnaji FLL Semifinále Slovensko & Česko si zmerajú zmerajú svoje sily, aby zabojovali o postup medzi 4 tímy, ktoré nastúpia na FLL Finále Strednej Európy v rakúskom meste Bregenz v dňoch 29. až 30. marca 2019.

Tohtoročná téma, Into OrbitSM – Život a cestovanie vo vesmíre, je známa od augusta. Mnoho mladých ľudí sa začalo zamýšľať nad tým, aké by to bolo žiť na kozmickej lodi, na medzinárodnej vesmírnej stanici, na Mesiaci či inej planéte. Ich úlohou bolo identifikovať telesný alebo sociálny problém, ktorému ľudia čelia počas dlhodobého prieskumu vesmíru v našej slnečnej sústave, a navrhnúť riešenie.

Tímy sa už od augusta mohli pripravovať na regionálne turnaje tejto medzinárodnej súťaže. Jej cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u mládeže záujem o vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu, ale aj povzbudiť ich ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia zadané „misie“ použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali. Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a v určitom termíne. 

 

 

 

 

 

Celým semifinálovým dňom budú sprevádzať skúsení moderátori - Stano Staško zo Slovenska a Pavel Wieser z Čiech. Tímy bude hodnotiť 30 porotcov a rozhodcov z oboch krajín, mnohí so skúsenosťami z medzinárodných kôl súťaže FLL. Napriek tomu, že sa stretnú tímy z krajín ktoré „si rozumejú“, prebehne tento turnaj v anglickom jazyku, aby boli tímy postupujúce na finále pripravené aj po tejto stránke.

Semifinále je pre verejnosť voľne prístupné. Srdečne pozývame širokú verejnosť, školy i rodičov s deťmi, aby sa prišli pozrieť, ako sa s Legom zabaviť i učiť sa a čo také roboty dokážu. Atraktívna je najmä poobedná kategória Robot Game, kedy prebiehajú súboje na súťažných stoloch. Základné kolá Robot Game začínajú pred 13:00 hod.

Veľkú zásluhu na úspechu týchto mladých ľudí majú aj ďalší, a preto chceme poďakovať trénerom, rodičom, sponzorom aj dobrovoľníkom, a samozrejme všetkým súťažiacim držíme palce.

Turnaj pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

Robot Design 
Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO s použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

Výskumná úloha 
Tímy prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a prezentujú porote rozhodcov na turnaji.

Tímová práca 
Súťažiace tímy získajú na turnaji body aj za to, ako dobre v príprave na turnaj spolupracovali ako jeden tím. Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú.

Robot Game – divácky najatraktívnejšia časť súťaže 
Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL (Challenge set). Štartujú vždy zo základne a počas 150 sekúnd plnia na ihrisku vopred určené úlohy (misie), za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche. Misie sú tematicky vždy prispôsobené téme aktuálneho ročníka, teraz je to Into OrbitSM – Život a cestovanie vo vesmíre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam súťažných tímov nájdete tu.

Hlavní partneri: Anasoft, Profesia, Nadácia ESET, SAP
Partneri: Eduxe, Martinus, ABB, Swan
Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

Späť na novinky