Slovenská verzia hodnotiaceho hárku pre kategóriu Explore

10.03.2022

Na stránke Nástroje môžete nájsť už aj slovenskú verziu hodnotiaceho hárku pre kategóriu Explore spolu s ďalšími informáciami o hodnotení a udeľovaných oceneniach.

Späť na novinky