Hľadanie nových tímov a SAP Meet and Code

24.10.2017

Počas Európskeho týždňa programovania, od 7. - 22. októbra 2017 sme pre aktivitu SAP Meet and Code pripravili interaktívne stretnutia so žiakmi „Robotika a kódovanie“.  

Našim cieľom bolo predstaviť deťom hravou formou základy programovania, jeho využitie v dennej praxi alebo hre a tiež aj zopár moderných technológií. Navštívili sme 11 škôl prevažne v Banskobystrickom kraji, kde si žiaci počas 2 vyučovacích hodín postavili a programovali robotov z LEGA, vyskúšali virtuálnu realitu a 360° kameru a tiež videli, ako sa dá počítač ovládať len pohybom ruky vo  vzduchu – tzv. Leap Motion. Podarilo sa nám osloviť viac ako 500 mladých ľudí.  

V rámci stretnutí sme žiakom a učiteľom predstavili aj medzinárodnú súťaž FIRST LEGO League, ktorej registrácia do 10. ročníka bude ukončená 28. 10. 2017. Žiaci sa zlepšia nielen v programovaní, ale posilnia sa aj ich kreatívne a prezentačné zručnosti a tiež práca v tíme.

Z 11 navštívených škôl sa nám podarilo vytvoriť 4 nové tímy, ktoré sa registrovali na turnaj a my sme ich mohli podporiť stavebnicou LEGO Mindstroms EV3.

  • Building team (Základná škola J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica)
  • CVCAhoj (Centrum voľného času Ahoj Piešťany, Teplická 83, Piešťany)
  • SPSEPescan (Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany)
  • Jednotkári (Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen)

Späť na novinky