SAP Meet and Code

08.10.2017

Od 7. do 22. októbra prebieha séria podujatí pod názvom Meet and Code, čo je iniciatíva spoločnosti SAP a európskych partnerov Techsoup.

V 15 krajinách na východ od Nemecka (a vrátane Nemecka) sa pod hlavičkou Meet and Code organizujú podujatia pre deti a mládež vo veku 8-24 rokov, ktoré im majú zábavnou a hravou formou predstaviť svet kódovania a programovania, jeho využitie v dennej praxi, alebo aj v hre, zaujať ich pre štúdium technických smerov, resp. pre prax budúcnosti. Celoeurópsky je pripravených 480 aktivít v 15 krajinách.

Na Slovensku organizuje podujatia občianske združenie FLL Slovensko, ktoré sa v spolupráci so spoločnosťou SAP a jeho dobrovoľníkmi zameria najmä na žiakov základných škôl v centrálnom regióne Slovenska (Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Žilina a Piešťany). Počas obdobia navštívia 10 škôl a jedno Centrum voľného času.

Táto iniciatíva spoločnosti SAP sa stala súčasťou väčšieho podujatia pod názvom Európsky týždeň programovania, ktorý trvá tento rok od 7. do 22.októbra. Základom tohto „Týždňa“ je nápad Mladých poradcov (Young Advisors), poradenskej skupiny bývalej komisárky EÚ pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť Neelie Kroes. Európsky týždeň programovania podporuje Európska komisia.

           

Späť na novinky