Pozvánka na školenie trénerov

20.10.2017

Srdečne vás pozývame na školenie trénerov ohľadom súťaže FIRST LEGO League 2017. 
Program školenia:

 • FLL 2017 – informácie o pravidlách a zadaniach tohto ročníka súťaže FLL 
 • Diskusia a otázky k zadaniam a k programovaniu

   

Miesto:

 • 27.10.2017, Bratislava, 10:45 - 13:20 h, ANASOFT, Mlynská dolina 41
  prednášajúci: Jozef Šovčík
  účasť nahláste na sylvia.praznovska@fll.sk do 25.10.2017

 • 3.11.2017, Poprad, 9:00 - 12:00 h, Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812
  prednášajúci: Paľo Petrovič
  účasť nahláste na miticky@tatranskaakademia.sk, v kópii na sylvia.praznovska@fll.sk do 31.10.2017

 • 13.11.2017, Žiar nad Hronom, 9:00 - 12:00 h, Základná škola, M. R. Štefánika 17
  prednášajúci - Paľo Petrovič
  účasť nahláste na prirodovedacvczh@gmail.com, v kópii na sylvia.praznovska@fll.sk do 6.11.2017

 

 

Späť na novinky