Pozvánka do Silicon Valley pre slovenský tím

14.05.2019

Pod záštitou nadácie Talentum pracuje tím mladých programátorov, ktorí sú žiakmi košických základných škôl a gymnázií. Pravidelne sa zúčastňujú robotických súťaží, kde dosahujú výborné výsledky na slovenských a aj na medzinárodných podujatiach.

FIRST LEGO League je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku od 9 do 16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtisíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších - semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Náš tím v roku 2015 a 2017 reprezentoval Slovensko na World Festivale v St. Louis v USA, v roku 2016 v Tenerife a 2018 v Talline, kde sme dosiahli celkové víťazstvo na FLL Open European Festival.
V tomto roku náš 7 členný tím opäť dosiahol výborné výsledky na FLL Central Europe Final v Bregenzi a postúpil na FLL Open Internation Turkey 2019, ktorý sa koná v Izmire 22.-25. mája.

Okrem toho výskumný projekt tímu vybrali aj medzi 20 najlepších projektov na svete a tím dostal prvýkrát nomináciu na FLL Global Innovation Award. 9. ročník oceňovania sa bude konať v San Jose, California, 30.6. – 2.7.2019.

Je to pre nás veľkým potešením, uznaním odbornej práce a obetavej prípravy. Tím bol vybraný spomedzi viac ako 30 krajín, za ich vynikajúce inovatívne riešenie výskumného projektu - http://cul.talentum.net/, kde preukázal originalitu a potenciál priniesť pridanú hodnotu. TalentumSAP vynašiel technológiu CUL - dezinfekciu na čistenie textílií a odevov astronautov vo vesmíre pre sezónu INTO ORBITSM, ktorá navrhuje riešenia problémov, ktorým čelia ľudia počas vesmírneho prieskumu.

Je tu skvelá možnosť prvýkrát predstaviť výskumný projekt študentov zo Slovenska pred takým významným odborným obecenstvom v Silicon Valley.
Financovanie účasti na dvoch súťažiach je však nad rámec našich možností a preto sa obraciame na vás s prosbou o finančnú pomoc. Pomocou našich stálych sponzorov sme vedeli pokryť náklady na súťaž v Turecku ale na FLL Global Innovation Award v USA potrebujeme ešte 10 000 Eur.

Veľmi by nám pomohlo, keby ste nás, ako nový sponzor tímu, podporili sumou 500 až 2000 Eur. Súťaž bude medializovaná v celoslovenskej aj miestnej tlači a samozrejme uviedli by sme vás ako sponzorov na propagačných materiáloch a na našej webovej stránke.

Ing. Angelika Haneszová
správca nadácie a mentor tímu TalentumSAP

 

FLL Open Internationa Turkey 
The FIRST LEGO League Global Innovation Award 
TalentumSAP

 

Späť na novinky