Získajte podporu na registráciu 2019-2020

17.07.2019

Maximálna výška zľavy na registráciu pre jeden tím je 137€. Podporu je možné získať splnením jednej alebo viacerých podmienok uvedených nižšie. V prípade, že tím uhradí registračný poplatok pred získaním podpory a následne mu bude podpora uznaná, tak FLL Slovensko vystaví dobropis na sumu vo výške podpory a príslušnú sumu vráti.

1. Prezentácia FLL na škole, kde ešte nie je tím zapojený do FLL (mailom poslať fotografiu s popisom)

  • 1 trieda = 10€
  • 2-4 triedy = 20€
  • >4 triedy = 30€

2. Vzdelávacie/motivačné video o výskumnom projekte/Robot Dizajne/tímovej práci (ako sa tím pripravuje, ako pracuje počas sezóny) + zdieľanie (link na youtube/vimeo treba poslať mailom)

  • jedno video =25€, tím môže poslať max. 2 rôzne videá


Príspevky sa budú uznávať do vyčerpania sumy určenej na túto podporu (približne 10tis EUR). Požiadavky, ktoré prídu po vyčerpaní tejto sumy nemusia byť akceptované.

Podklady treba poslať do 13.10.2019.
Podklady nám doručíte prostredníctvom formulára.

Späť na novinky