Podpora nových tímov FLL 2020-2021

25.04.2020

Nové tímy a existujúce tímy, ktoré pomôžu získať do súťaže nové timy, môžu získať zľavu na registračný príspevok vo výške 50€.

Nový tím je taký tím, ktorý vznikol v tomto roku a v súťaži ešte nesúťažil. Zmena názvu tímu u toho istého usporiadateľa (škola, CVČ), zmena trénera alebo členov tímu nie je vytvorenie nového tímu. FLL Slovensko o.z. si vyhradzuje právo na posúdenie novosti tímu.

Takúto zľavu môže získať najviac 15 nových tímov.

  1. Nový tím, ktorý vznikol samostatne, môže získať zľavu vo výške 50€ ak nový tím splní podmienky a vyplní nižšieuvedený formulár.
  2. Existujúci tím aj nový tím môže získať zľavu vo výške 50€ ak existujúci tím splní podmienka a vyplní nižšieuvedený formulár.

Požiadavku je treba poslať do 11.10.2020.

Požiadavku doručíte prostredníctvom tohto formulára.

Späť na novinky