Podpora nových tímov 2019-2020

17.07.2019

Nové tímy a existujúce tímy, ktoré pomôžu získať do súťaže nové timy, môžu získať zľavu na registračný príspevok vo výške 75€.

Nový tím je taký tím, ktorý vznikol v tomto roku a v súťaži ešte nesúťažil. Zmena názvu tímu u toho istého usporiadateľa (škola, CVČ), zmena trénera alebo členov tímu nie je vytvorenie nového tímu. FLL Slovensko o.z. si vyhradzuje právo na posúdenie novosti tímu.

Najviac 15 nových tímov môže dostať takúto zľavu.

  1. Nový tím, ktorý vznikol samostatne, môže získať zľavu vo výške 75€ ak nový tím splní podmienky a vyplní nižšieuvedený formulár.
  2. Existujúci tím aj nový tím môže získať zľavu vo výške 75€ ak existujúci tím splní podmienka a vyplní nižšieuvedený formulár.

Požiadavku je treba poslať do 13.10.2019.

Požiadavku doručíte prostredníctvom tohto formulára.

Späť na novinky