Nová sezóna FIRST© LEGO© League bola odštartovaná

19.04.2018

V pondelok 16. apríla 2018 bola spustená registrácia na nový ročník súťaže FLL 2018/2019 na Slovensku. Registrácia bude prebiehať na stránke www.fll.sk a otvorená pre tímy bude do 21. októbra 2018. Témou tohto ročníka je INTO ORBITSM – Na obežnú dráhu.

Oproti predchádzajúcemu ročníku je v súťaži zopár zmien.

 • Počet detí v tíme: Tím tvorí 2-10 detí.
 • Veková hranica: Hranicu 9-16 rokov musia deti spĺňať k 1. januáru 2018.
 • Zverejnenie misií: Misie budú zverejnené už 1. augusta 2018, slovenská veria na stránke www.fll.sk najneskôr do 3 dní.
 • Príspevok na registráciu: Zníženie poplatku za registráciu nebude automatické, tímy si budú môcť prostredníctvom formulára požiadať o príspevok do výšky 100€. Ten im poskytne občianske združenie FLL Slovensko vďaka podpore partnerov: Anasoft, Profesia, SAP Slovensko, Nadácia ESET, Swan a Eduxe Slovensko.

Tréneri so svojimi tímami si budú tento rok opäť vyberať zo 7 regionálnych turnajov:
(v zátvorke je uvedený regionálny organizátor)

 • Banská Bystrica (AMAVET klub č. 937)
 • Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky)
 • Bratislava-Petržalka (Paneurópska vysoká škola)
 • Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta)
 • Poprad (Súkromná stredná odborná škola)
 • Žiar nad Hronom (Centrum voľného času v Žiari nad Hronom)
 • Žilina (Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky)

 Termíny jednotlivých turnajov zverejníme postupne, podľa dohody s regionálnym usporiadateľom.

HANDS on TECHNOLOGY e.V. pripravilo aj v tomto ročníku motivačnú kampaň pre tímy. Tímy, ktoré sa zaregistrujú do letných prázdnin a privedú do súťaže nováčika (tím, ktorý sa registruje vo FLL prvýkrát), získajú zľavu 50% z registračného poplatku. Avšak ponuka je platná iba pre  prvých 15 partnerských tímov (zabehnutý tím – nováčik).

Späť na novinky