Naša účasť na súťaži v Silicon Valley

28.07.2019

Angelika Haneszová, trénerka a mentorka tímu TalentumSAP

 

V rámci medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League sa od roku 2010 koná aj súťaž Global Innovation Award. Je to prehliadka najlepších výskumných projektov danej sezóny a tento rok sa konala od 28.6. do 2.7. v San José v Kalifornii, USA.

Slovensko, ale hlavne seba tam prezentovali aj traja slováci z košického tímu TalentumSAP. Ako sme sa tam dostali? Po semifinálových kolách strednej Európy nás nominovali organizátori z Hands on Technology z Nemecka. V marci sme poslali podrobný popis projektu do USA, kde z 200 nominovaných prác odborná porota vybrala 20 najlepších a tí dostali pozvanie na Global Innovation Award 2019.

Spolu so mnou vycestovali do USA iba traja členovia z nášho sedemčlenného tímu, ktorí sa zaoberali počas sezóny projektom - Oliver Davitko, Oszkar Urbán a Ján Pavol Luby.

Na súťaži chlapci prezentovali svoju prácu viackrát, či už formou 5 minútovej prezentácie pred porotou a širokou verejnosťou, pred ostatnými súťažiacimi, a taktiež pripravili aj dvojminútovú prezentáciu. Veľmi užitočné rady dostali ešte pred súťažou, keď formou online Zoom workshopov s odborníkmi americkej poradnej agentúry SEED SPOT mohli konzultovať o forme a obsahu prezentácie. Organizátori pridelili každému tímu dvoch mentorov na konzultácie.

Veľmi si vážime možnosť zúčastniť sa tejto súťaže medzi najlepšími tímami sveta, s ktorými sme mali možnosť porovnať svoje výskumné projekty. Stretli sme sa s rôznymi predstaviteľmi svetových firiem ako Qualcomm, Collins Aerospace alebo s bývalým astronautom Danom Burbankom, s ktorým sme sa osobne rozprávali o ďalšom možnom vývine nášho prístroja,“ hovorí Oszkár Urbán

Projekt CUL

CUL – Clean Your Laundry je zariadenie na dezinfekciu šatstva pre kozmonautov vo vesmíre. Doteraz sa používa len jednorazové oblečenie, lebo pranie s vodou vo vesmíre nie je možné. Použité prádlo sa nazbiera do špeciálny kapsúl a vyhodí sa do vesmíru. Časť z toho potom zhorí v atmosfére, alebo tvorí vesmírny odpad.  

CUL pomocou germicídneho UV žiarenia dezinfikuje textílie a tak umožní ich viacnásobné použitie, zmenšuje náklad astronautov a aj množstvo vesmírneho odpadu. Dokonca sa môže  používať aj na Zemi v krajinách, kde je nedostatok vody ako suchá pračka.

„Vývin nášho prístroja CUL  je aktuálne vo fáze patentovania a do budúcnosti plánujeme získať požadované certifikácie na testovanie v laboratórnych strediskách vesmírnych spoločností,“ spomenul Oszkár Urbán.

Účasť na tejto súťaži bola pre mňa jedinečnou záležitosťou vzhľadom na veľké mená ako Collins Aerospace, John Deer, Qualcomm. Hneď prvý súťažný deň bol naplnený rôznymi aktivitami a workshopmi, väčšina organizovaná Seed Spotom a expertmi z marketingu, user experience a dokonca aj Kenom Takedom, miestnym reprezentantom Patentového úradu Spojených štátov. Bolo zaujímavé sledovať, aký dôraz kládli na náš obchodný plán a samotnú predstavu o budúcnosti nášho produktu. O našom zariadení sa hovorilo ako o našom produkte a bolo od nás vyžadované vytvorenie marketingovej kampane, obchodného plánu aj krátkej dvojminútovej prezentácie pre potenciálnych záujemcov. Na domácich tímoch bolo vidno, že im sú tieto veci známe. Aj keď sme neobsadili jednu z možných cien, nemám pocit, že som zo súťaže odišiel s prázdnymi rukami,“ opisuje Ján Pavol Luby.

„Okrem súťažných obhajob našej práce pred porotou sme mali možnosť zúčastniť sa prednášok o patentovaní, o štruktúrach business modelov a efektívneho riešenia problémov vyskytujúcich sa počas výskumu. Prednášajúci boli podnikatelia s bohatými skúsenosťami z podnikateľského prostredia,“ doplnil Oliver Davitko
„Keďže sa súťaž konala na území Silicon Valley, navštívili sme okrem mesta San José aj areál firmy Google - Googleplex, ktorý sa rozprestiera na obrovskom území s parkmi. Zaujímavé bolo vidieť na vlastné oči aj výskumné strediská firiem Intel, Adobe alebo NASA. Navštívili sme aj múzeum výpočtovej techniky kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o pozadí vývinu počítačov a mikročipov. Súťaž hodnotím ako úspešnú. Okrem pozitívnej odozvy poroty sme získali veľa hodnotných skúseností, a mali sme možnosť porozprávať sa s mnohými odborníkmi z oblasti vesmírneho výskumu, ako napríklad astronautom ktorý bol vedúcim výskumu na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS 6 mesiacov,“ dodal. 

Program pre mentorov

Počas súťaže mali bohatý program nielen súťažiaci ale aj my mentori. Na coach mítingoch sme rozoberali aktivity detí, predstavili nám metódy coachovania, ako máme vytvárať mladým priestor a možnosti, aby spolu tvorili inovatívne veci, a v čom máme im pomôcť a v čom nie. Na interaktívnych workshopoch sme spolu so žiakmi riešili tímové úlohy, pričom nás často pospájali s ľuďmi z iných tímov, aby sme mali možnosť lepšie sa zoznámiť. Bolo zaujímavé sledovať ako americké deti komunikujú, smelo vystupujú a sú zvyknuté pýtať sa a povedať svoje nápady a názory. Ich mentori boli viacmenej učitelia z home school alebo rodičia, ktorí sa venujú svojim deťom a vedú voľnočasové aktivity aj v školách. 

Zaujímavé bolo aj to, že kým u nás pri študentských výskumných projektoch zameriavame na technické riešenie a kvalitnú odbornú dokumentáciu, tam je podobne dôležitá aj marketingová podpora, tzv. business model, akčný plán hľadania sponzorov na vývoj a výrobu, zostavenie potencionálnych záujemcov o produkt a ďalšie možnosti použitia.

Po súťaži nám ostali ešte dva dni do odletu domov, ktoré sme využili na spoznávanie San Francisca, mesta postaveného na siedmych kopcoch. Silicon Valley je centrom IT priemyslu v USA, no v každodennom živote ľudia preferujú blízkosť prírody, zdravý životný štýl, najväčšie IT spoločnosti vytvárajú pre svojich zamestnancov príjemné prírodné prostredia, aby sa na pracovisku cítili dobre, kde estetické hodnoty a kvalita života sú aspoň tak dôležité ako financie.

Verím, že sme sa pobytom v Amerike inšpirovali všetci. Študenti získali hodnotné skúsenosti a uvedomili si dôležitosť vedomostí nielen v odbornej, ale aj komunikačnej oblasti. Mňa zase posilnili v tom, že úlohou učiteľa je motivovať a inšpirovať deti, aby robili to čo ich baví, a boli dobrí v tom čo robia.

 

Foto: tím TalentumSAP
Galéria

 

Späť na novinky