Na finále do Bregenzu postupujú tri slovenské tímy

19.02.2019

V sobotu 9. februára 2019 sa na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave stretlo množstvo mladých ľudí, ale aj rodičov s deťmi. Konalo sa tu semifinálové kolo medzinárodnej (robotickej) súťaže FIRST LEGO League.

Na FLL Semifinále Slovensko & Česko sa zúčastnilo 18 tímov (115 detí), ktoré sem postúpili z jednotlivých regionálnych kôl oboch krajín. 13 tímov pochádzalo zo Slovenska a 5 z Čiech, zoznam nájdete tu.

V družnej a fair play atmosfére účastníkov celý deň sprevádzali moderátori Stano Staško zo Slovenska a Pavel Wieser z Čiech.

Dopoludnia tímy absolvovali tri súťažné kategórie – Tímová práca, Robot Design a Prezentáciu výskumného projektu.
Popoludní prezentovali svoje roboty na súťažných stoloch, kedy počas 150 minút plnili rôzne misie (Robot Game).

Po viachodinovom meraní síl si nakoniec postup na FLL Final Central Europe 2019, ktoré sa bude konať v rakúskom meste Bregenz v dňoch 29. až 30. marca 2019, vybojovali štyri tímy:

  1. miesto – TalentumSAP, Košice (celkovo 185 bodov)
  2. miesto – RDS Team, Bratislava (celkovo 181 bodov)
  3. miesto – HobbyRobot, Praha (celkovo 178 bodov)
  4. miesto – Hexadron, Bratislava (celkovo 173 bodov)

Ďalšie umiestnenia nájdete v dokumente výsledkyocenenia.
Turnaj prebiehal v angličtine, aby boli tímy postupujúce na finále pripravené aj po jazykovej stránke.

Tohtoročná téma, Into OrbitSM – Život a cestovanie vo vesmíre, sa pretavila aj do zadania výskumného projektu. Aj tu sa prejavila kreativita a tímová spolupráca. Úlohou tímov bolo identifikovať telesný alebo sociálny problém, ktorému ľudia čelia počas dlhodobého prieskumu vesmíru v našej slnečnej sústave, a navrhnúť riešenie. Svoje výsledky prezentovali pred trojčlennými porotami. Tri najlepšie prezentácie si pozreli všetci návštevníci.

Košickí nadšenci robotiky vytvorili projekt s názvom CUL. Ide o technológiu na vyčistenie oblečenia a textilu v podmienkach, ktoré panujú počas pobytov na orbite. „Prístroj funguje na základe dezin­fekcie pomocou UVGI germicídného žiarenia, ktoré má vlnovú dĺžku 185 nm. Tento druh žiarenia má tzv. germicidálne učinky. Má schopnosť vnikať hlboko medzi tkanivá látky, kde s viac ako 90-percentnou účinnosťou zabráni množeniu vírusov a baktérií,“ vysvetlila Angelika Haneszová, dlhoročná mentorka tímu TalentumSAP. Porota ho ocenila maximálnym počtom bodov.

AMAZING TEAM identifikoval ako problém stres z dlhodobého pobytu v uzavretom malom priestore. V ich „Antistresovo programe FLOTE – FEEL LIKE ON THE EARTH“ navrhli vytvoriť virtuálny systém spojený s tréningovým programom, ktoré tvoria dve navzájom prepojené technológie: 1. Headset – virtuálne okuliare, senzory či rukavice a 2. tréningový stroj. Kozmonaut sa pripúta na tréningový stôl, vyrobený z ľahkého materiálu, nasadí si okuliare, ktoré vytvoria ilúziu, že sedí v člne. Bude to spojené aj so zvukovým vnímaním. Zariadenie pracuje na základe silových lán – odpor vody nahrádza systém pružných lán – na jeho prekonanie musí kozmonaut vynaložiť silu. Tak ako pri veslovaní sú namáhané svaly horných a dolných končatín, brucha aj chrbta. Cvičebné programy sa môžu meniť (plávanie v mori, beh v lese,..)", vysvetlila Dana Matušková, trénerka a mentorka tímu.

Semifinále bolo voľne prístupné pre verejnosť. Bola pozvaná široká verejnosť, roboty z LEGA zaujali aj najmenších. Zábery nájdete vo fotogalérii.  

Veľkú zásluhu na úspechu týchto mladých ľudí majú aj ďalší, a preto chceme poďakovať trénerom, rodičom, sponzorom, za hladký priebeh dňa aj porotcom a rozhodcom medzinárodného zastúpenia z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Česka a Slovenska, a všetkým dobrovoľníkom.

Hlavní partneri: Anasoft, Profesia, Nadácia ESET, SAP 
Partneri: Eduxe, Martinus, ABB, Swan 
Mediálni partneri: PC REVUE, Quark, robime.it

 

Tímy sa už od augusta mohli pripravovať na regionálne turnaje tejto medzinárodnej súťaže. Jej cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u mládeže záujem o vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu, ale aj povzbudiť ich ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia zadané „misie“ použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali. Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a v určitom termíne.  

 

Turnaj pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

Robot Design 
Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO s použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

Výskumná úloha 
Tímy prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a prezentujú porote rozhodcov na turnaji.

Tímová práca 
Súťažiace tímy získajú na turnaji body aj za to, ako dobre v príprave na turnaj spolupracovali ako jeden tím. Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú.

Robot Game – divácky najatraktívnejšia časť súťaže 
Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL (Challenge set). Štartujú vždy zo základne a počas 150 sekúnd plnia na ihrisku vopred určené úlohy (misie), za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche. Misie sú tematicky vždy prispôsobené téme aktuálneho ročníka, teraz je to Into OrbitSM – Život a cestovanie vo vesmíre.

 

 

Späť na novinky