Grantový program 2018

21.10.2018

Aj tento rok vďaka podpore spoločnosti SAP Slovensko, v rámci iniciatívy SAP Meet and Code, poskytuje občianske združenie FLL Slovensko možnosť získať grant na stavebnicu LEGO Mindstorms Education EV3 spolu s adaptérom.

O grant sa môžu uchádzať všetky tímy, ktoré sa registrovali na súťaž FLL 2018/19 (na stránke www.fll.sk). Tímy budú vybrané na základe žiadostí a motivačných listov.

Vybraní uchádzači sa zároveň zaväzujú k registrácii na súťaž FLL 2019/20 a FLL 2020/21. V opačnom prípade budú vyzvaní k vráteniu grantu  - stavebnice LEGO Mindstorms Education EV3 spolu s adaptérom.

Vyplnenú žiadosť odošlite, prosím, spolu s motivačným listom na adresu granty@fll.sk najneskôr do 29. októbra 2018Úspešných uchádzačov zverejníme dňa 31.10.2018 na stránke www.fll.sk a budú upovedomení aj e-mailom.

Žiadosť o poskytnutie grantu

Späť na novinky