Grantový program 2017

08.10.2017

Vďaka podpore spoločnosti SAP Slovensko, v rámci iniciatívy SAP Meet and Code, poskytuje občianske združenie FLL Slovensko možnosť získať grant na stavebnicu LEGO Mindstorms Education EV3 spolu s adaptérom.

O grant sa môžu uchádzať všetky tímy, ktoré sa plánujú registrovať na súťaž FLL 2017/18 (na stránke www.fll.sk). Tímy budú vybrané na základe žiadostí a motivačných listov.

Vybraní uchádzači sa zaväzujú k registrácii na súťaž FLL 2017/18, FLL 2018/19 a FLL 2019/20. V opačnom prípade budú vyzvaní k vráteniu grantu  - stavebnice LEGO Mindstorms Education EV3 spolu s adaptérom.

Vyplnenú žiadosť odošlite, prosím, spolu s motivačným listom na adresu granty@fll.sk najneskôr do 18. októbra 2017. Úspešných uchádzačov zverejníme dňa 23.10.2017 na stránke www.fll.sk a budú upovedomení aj e-mailom.

Žiadosť o poskytnutie grantu

Späť na novinky