Grantový program 2016 - doplnenie

05.10.2016

Máme pre vás dobrú správu.

Usporiadateľ súťaže FIRST LEGO League 2016/2017 poskytuje možnosť získať grant na stavebnicu LEGO Mindstorms Ev3 spolu s nabíjačkou pre 5 tímov. Uchádzať sa o grant môžu všetky nové tímy, ktoré doteraz neboli registrované na súťaž FLL (na stránke www.fll.sk). Na základe vašich žiadostí a motivačných listov bude vybraných 5 tímov, ktoré grant získajú.  

Vybraní uchádzači sa zaväzujú k registrácii (na stránke www.fll.sk) na súťaž FLL 2016, FLL 2017 a FLL 2018. V opačnom prípade budú vyzvaní k vráteniu grantu – stavebnice LEGO Mindstorm.

Vyplnenú žiadosť odošlite spolu s motivačným listom na adresu sylvia.praznovska@fll.sk najneskôr do 10. októbra 2016.

Príloha: Žiadosť o grant

Poďakovanie patrí našim partnerom:

Hlavní partneri 

                                                

Partneri

 

                                                

Späť na novinky