Grantový program 2016

02.09.2016

Usporiadateľ súťaže FIST LEGO League 2016/2017 poskytuje možnosť získať grant na stavebnicu LEGO MINDSTORMS Education EV3. Uchádzať sa o grant môžu všetky tímy, ktoré sa plánujú registrovať na súťaž FLL 2016 (na stránke www.fll.sk). Na základe vašich žiadostí a motivačných listov bude vybraných 10 tímov, ktoré grant získajú. 

Vybraní uchádzači sa zaväzujú k registrácii (na stránke www.fll.sk) na súťaž FLL 2016, FLL 2017 a FLL 2018. V opačnom prípade budú vyzvaní k vráteniu grantu – stavebnice LEGO MINDSTORMS Education. Stavebnice im zašleme po zaplatení registračného poplatku do tohto ročníka FLL.

Vyplnenú žiadosť odošlite spolu s motivačným listom na adresu sylvia.praznovska@fll.sk najneskôr do 23. septembra 2016.

Príloha: Žiadosť o grant

Späť na novinky