Pre Firmy

Výsledky

Program integruje STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) predmety a robotiku do vzdelávania. V dôsledku toho sa deti stretávajú s inováciami, tímovou prácou, programovaním a výskumom a rýchlejšie sa stávajú technicky zdatnými. Zručnosti, ktoré získajú, sú zručnosti pre život. Ako možno vidieť na obrázku nižšie, zo štúdií dopadu možno vidieť výrazné zlepšenie            v niekoľkých klúčových oblastiach. Podobne ambiciózne ciele máme aj pri organizovaní školení pre zemestnancov firiem. 

FIRST LEGO League

FIRST® LEGO® League je najdostupnejšia, mentormi vedená, celosvetová súťaž v oblasti robotiky, ktorá pomáha študentom a učiteľom spoločne budovať lepšiu budúcnosť. Program je postavený na tématických výzvach tak, aby sa zapojili deti aj dospelí (ako mentori), vo výskume, riešení problémov, programovaní a technických zručnostiach. Základom programu sú FIRST® základné hodnoty, ktoré zdôrazňujú tímovú prácu, objavovanie a inovácie. Študenti zapojení do programu sú sebavedomejší, nadchnutí pre vedu a zároveň nadobudnú zručnosti, ktoré potrebujú v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

Školenie pre firmy

 

Podobne ako pri študentoch zapájajúcich sa do programov FIRST LEGO League aj pri zamestnancoch firiem z rôznych oblastí je dôležité zlepšovať a rozvíjať zručnosti portrebné pre líderstvo a efektívnu prácu v tíme. Počaš nášho školenia spolu s účastníkmi prejdeme za použitia stavebnice LEGO WeDo 2.0 alebo SPIKE PRIME komunikáciu v tíme, základy programovania a time management. Pri školeniach využívame rovnakú metodiku ako pri vzdelávaní žiakov - najlepšie sa totiž každý učí na vlastných skúsenostiach.