SUPERPOWERED

Sezóna 2022/23 je SUPERPOWEREDSM

Od strojov, ktoré nám pomáhajú cez jedlo, ktoré nás živí, až po bezdrôtové technológie, ktoré nás spájajú, energia hrá zásadnú úlohu pri udržiavaní nášho sveta v chode.

Počas tejto sezóny sa tímy v rámci FIRST LEGO League zamerajú na budúcnosť udržateľnej energie, budú skúmať, odkiaľ energia pochádza a ako sa distribuuje, skladuje a využíva – svoju kreativitu využijú na to, aby pracovali na inováciách pre lepšiu energetickú budúcnosť.

SUPERPOWEREDSM je časťou programu FIRST ENERGIZESM.

Harmonogram sezóny SUPERPOWERED

2. august 2022 Zverejnenie misií, pravidiel a ďalších materiálov pre kategóriu Challenge
15. august 2022 Otvorenie registrácie pre tímy vo všetkých kategóriách
31. december 2022 Ukončenie registrácie pre tímy vo všetkých kategóriách
25. január 2023 Regionálny turnaj Challenge a festival Explore, Poprad
27. január 2023 Regionálny turnaj Challenge a festival Explore, Bratislava
1. február 2023 Regionálny turnaj Challenge a festival Explore, Košice
2. február 2023 Regionálny turnaj Challenge a festival Explore, Žiar nad Hronom
3. február 2023 Regionálny turnaj Challenge a festival Explore, Žilina
9. február 2023 Regionálny turnaj Challenge, Prešov
11. február 2023 Regionálny turnaj Challenge a festival Explore, Trnava
11. marec 2023 Národné finále Slovenskej republiky v kategórii Challenge / Národný festival v kategórii Explore, Bratislava
19.-22. apríl 2023 FIRST LEGO League World Festival, Houston, Texas, USA
12.-14. máj 2023 Western Edge FIRST LEGO League Open, Long Beach, California, USA

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

Partner Národného finále a festivalu

Podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike