Národné finále a festival Slovenskej republiky

Národné finále Slovenskej republiky kategórie Challenge a festival v kategórii Explore

 

Dátum: 11. marec 2023
Organizátor: FLL Slovensko o.z.
Partner podujatia: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kontakt: fll @ fll.sk
Registračný poplatok: 100 EUR - sponzoruje partner sezóny 2022/23 - ZSE
Miesto konania:

Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, Bratislava

Poloha na mape

FIRST LEGO League Challenge logo

Výsledky

 

Celkové hodnotenie

1. Hexadron (postup na FIRST LEGO League World Festival, Houston, Texas, USA)

2. Legoborci z Oravy (postup na Western Edge FIRST LEGO League Open, Long Beach, California, USA)

 

Základné hodnoty

1. BoscoBoti

2. Medzany


Inovačný projekt

1. Koli(e)Sk

2. Jakubovskí roboti

 

Návrh robota

1. Smart Watch

2. TOMATO Team

 

Robot Game

1. Sabik

2. Legoborci z Oravy

 

Ocenenie trénera

Simona Viskupová Jiskrová a Pavol Viskup (tím Smart Watch a TOMATO Team)

 

Všetky výsledky tímov (vrátane hodnotiacich hárkov a spätnej väzby od porotcov) kategórie Challenge sú zverejnené na platforme FIRST Event Hub

 
Na Explore festivale 6 Explore tímov získalo ceny:
Cena za programovanie: LEGO LEGENDS
Cena za riešenie výzvy: Cool Bricks, Púpavienky
Cena za poster: Vý-tvory
Cena za tímový model: Lego Builders
Cena za základné hodnoty: Vrútockí drobci
 

Videozáznam

 

Vyhotovenie fotografií a video záznamov počas podujatí FIRST LEGO League

Počas poduajtí FIRST LEGO League budú vyhotovované fotografie a video záznamy, ktoré budú využité pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami (tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo), na umelecké účely a na účel archivácie.

Ako návštevník podujatia FIRST LEGO League, beriete na vedomie, že vašou účasťou na tomto podujatí môže organizátor turnaja a koordinátor programu FIRST LEGO League na Slovensku, vyhotoviť fotografiu alebo video záznam zachytávajúci vašu podobizeň a následne ju zverejniť na svojich webových stránkach, stránkach na sociálnych sieťach a v iných médiách. Rovnako beriete na vedomie, že vyhotovené fotografie a videozáznamy môžu byť zdieľané s partnermi organizátora/koordinátora na účely ochrany oprávnených záujmov pri realizácii ich činností.

Organizátor podujatia a koordinátor programu vyhlasujú, že pri spracovaní fotografií na vyššie uvedené účely nebudú neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti dotknutej osoby a jej súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.

O spôsobe spracovania osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov sa môžete informovať na adrese fll@fll.sk. Všetky svoje práva (napr. namietať spracúvanie osobných údajov, ) si môžete uplatniť podaním žiadosti mailom na adrese fll@fll.sk.

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

Partner Národného finále a festivalu

Podporil Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike