Sezóna

Sezóna 2022/23 je SUPERPOWEREDSM

Od strojov, ktoré nám pomáhajú cez jedlo, ktoré nás živí, až po bezdrôtové technológie, ktoré nás spájajú, energia hrá zásadnú úlohu pri udržiavaní nášho sveta v chode.

Počas tejto sezóny sa tímy v rámci FIRST LEGO League zamerajú na budúcnosť udržateľnej energie, budú skúmať, odkiaľ energia pochádza a ako sa distribuuje, skladuje a využíva – svoju kreativitu využijú na to, aby pracovali na inováciách pre lepšiu energetickú budúcnosť.

SUPERPOWEREDSM je časťou programu FIRST ENERGIZESM.

Harmonogram sezóny SUPERPOWERED

2. august 2022 Zverejnenie misií, pravidiel a ďalších materiálov pre kategóriu Challenge
15. august 2022 Otvorenie registrácie pre tímy vo všetkých kategóriách
31. december 2022 Ukončenie registrácie pre tímy vo všetkých kategóriách
január - február 2023

Regionálne turnaje v kategórii Challenge

Bratislava, Trnava, Žilina, Žiar nad Hronom, Poprad, Prešov, Košice

január - február 2023

Regionálne festivaly v kategórii Explore

Bratislava, Trnava, Žilina, Žiar nad Hronom, Poprad, Košice

11. marec 2023 Národné finále Slovenskej republiky v kategórii Challenge / Národný festival v kategórii Explore
19.-22. apríl 2023

FIRST LEGO League World Festival, Houston, USA

Hlavní partneri programu v Slovenskej republike

Partner sezóny SUPERPOWEREDSM v SR

 

Ďalší partneri programu v Slovenskej republike